Aby sme si porozumeli…

Konferencia o multikultúrnosti poukázala na to, ako médiá ovplyvňujú naše súžitie s ľuďmi iných kultúr.

„Je multikultúrnosť prejav globalizácie alebo globalizácia prejavom multikultúrnosti?“ Túto otázku položila Svetlana Hlavčáková, vedúca Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na začiatok konferencie Multikultúrnosť v médiách, ktorá sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku konala v Bratislave 12. novembra 2014. Organizátormi podujatia boli katedra žurnalistiky a Nadácia Intenda, konferencia sa konala v rámci projektu Multikultúrne mediálne dielne, spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov. Ako ďalej vedúca katedry Svetlana Hlavčáková konštatovala, svet sa nám mení pred očami, prelínajú sa zvyky, gastronómia mnohých národov a kultúr, čo však neraz sprevádza strach z neznámeho, a práve tento strach môže ľahko vyústiť do nepriateľstva.

    Ako prvý vystupujúci sa ujal slova rakúsky profesor Wolfgang Duchkowitsch z Viedenskej univerzity, ktorý v príspevku nazvanom Sused v hlave hovoril o transkultúrnej komunikácii medzi Dolným Rakúskom a Slovenskom. Týkal sa tlače a odznela v ňom aj myšlienka, že „až vďaka novinám sa Európania stali Európanmi“. Ďalší rečník, Michal Milla sa zameral na aktivity Medzinárodnej organizácie pre migráciu a na zvyšovanie informovanosti Slovákov o migrácii. Konštatoval, že máme 70 tisíc cudzincov s trvalým pobytom na Slovensku, pričom dve tretiny z nich tvoria migranti z Európy. Poukázal tiež na to, že po našom vstupe do EU sa počet cudzincov žijúcich na Slovensku zdvojnásobil. Petr Žantovský, prorektor Akadémie manažmentu a komunikácie v Prahe, sa venoval českým médiám v súvislosti s rómskou otázkou. Po ňom vystúpila profesorka Danuša Serafínová z Katedry žurnalistiky FiF UK, ktorá účastníkov zaujala faktami o tom, ako o migrantoch informuje rakúsky denník  Kurier. Prvú časť konferencie uzatvorilo vystúpenie docentky Svetlany Hlavčákovej a doktorandky Simony Mikušovej, ktoré sa venovali reflexii menšín v spravodajstve verejnoprávnej televízie RTVS a spravodajskej televízie TA3 na Slovensku.

    Multikultúrnosť v slovenských médiách vo vlaňajšom roku, to bol príspevok Jany Kozmonovej z Katedry žurnalistiky FiF UK, ktorý otvoril druhú časť konferencie. V tejto časti vystúpili pedagógovia a doktorandi katedry. Témy prednášok sa týkali Multikultúrnosti na stránkach evanjelickej tlače, Obrazu islamu v našich médiách, Klišé pri zobrazovaní národnostných menšín a etnických skupín v slovenských médiách a Českých slov v slovenčine ako odrazu interkultúrnych vzťahov. O cudzie slová núdza nebola: interkulturálny, multikultúrnosť, transkultúrny… To podstatné však možno zhrnúť do zrozumiteľnej myšlienky: Akú úlohu zohrávajú médiá v tom, aby sme si lepšie rozumeli s ľuďmi iných kultúr? V hľadaní odpovedí spočíva prínos celej konferencie.

 


Peter Kubínyi