Projekt štartovacieho bývania pre odídencov z detských domovov - VÝZVA

14.08.2013

Nadácia Intenda vytvorila kapacity pre štyroch mladých ľudí – odchovancov detských domovov, ktorým poskytne  výhodné ubytovanie v priestoroch bratislavskej budovy YMCA po dobu šiestich mesiacov.

Pilotný projekt poskytnutia zvýhodneného ubytovania v apartmánoch  v objekte YMCA je založený na princípe poskytnutia „štartovacieho“ priestoru pre tzv. bežný život.

Radi by sme vytvorili priestor pre odstránenie závislosti na sociálnych systémoch, ovládanie ich využívania, podporili  presvedčenie, že vstup do sociálneho systému by mal byť poslednou možnosťou riešenia vlastnej situácie a naopak, motivovať odchovancov z detských domovov byť samostatnými – dokázať si zarobiť na základné životné potreby, vytvárať zdravé, bežné vzťahy, mať vízie a príležitosti na ich dosahovanie.

Prostredníctvom  zaslania žiadosti na našu výzvu môžu reagovať bývalí klienti detských domovov zo Slovenska, ktorým sa ukončila ochranná ústavná výchova. Jednou z podmienok pre pridelenie štartovacieho ubytovania je absolvovanie vysokej školy, respektíve pretrvávajúce vysokoškolské štúdium v externej forme. Ďalším hodnotiacim kritériom bude  posúdenie motivačnej eseje.

Žiadosti prijímame do 15. septembra 2013.

 

Podrobnosti o podmienkach a kritériách výberu a formulár žiadosti sú priložené.