Program Ďalej znižujeme prahy – rozhodnutie o udelení grantov

27.03.2012

Zlepšovať nevyhovujúcu životnú situáciu a vytvárať nové príležitosti pre deti a mladých ľudí vystavených znevýhodneniu v dôsledku nepriaznivých sociálnych podmienok bude 12 organizácií podporených v 3. grantovom kole programu Ďalej znižujeme prahy. Správna rada nadácie na svojom zasadnutí dňa 26. marca 2012 prijala odporúčanie expertnej hodnotiacej komisie programu a schválila finančnú podporu v celkovej výške 39 563,00 EUR.

 

Hodnotiacu komisiu tvorili: Mgr. Michaela Šopová, riaditeľka odboru sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja; Mgr. Vladimír Hambálek, certifikovaný psychoterapeut slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, certifikovaný supervízor pre oblasť sociálnej prace, manželského a rodinného poradenstva a Mgr. Martin Benkovič, riaditeľ Centra pre prevenciu a psychologické poradenstvo, Pedagogicko-psychologickej poradne Bratislava II.

 

Podporu získali aj tento rok projekty, ktoré najlepšie reflektovali ciele výzvy a na vysokej úrovni naplnili kritériá hodnotenia stanovené v grantových podmienkach programu.

 

Vďaka grantu bude KASPIAN pokračovať v systematickej podpore mladých ľudí v Petržalke. V komunitných centrách Sveržov, Petrovany, Roškovce a Spišské Podhradie budú mladí ľudia aktívne participovať na tom, aby sa naučili predchádzať problémom v projekte organizácie Člověk v tísni. V zvyšovaní sociálnych a životných zručností mladých ľudí pokračuje Mixklub Detského fondu SR. K zmierneniu problémov mladých ľudí vyplývajúcich zo špecifického znevýhodnenia prispeje v Nesvadoch a v osade Aňala organizácia YMCA Nesvady. Na sídlisku Klokočina v Nitre bude aj naďalej poskytovať kvalitné sociálne služby nízkoprahového charakteru Združenie STORM, v Cinobani bude prispievať k odstraňovaniu sociálnej izolácie IN Network Slovakia a v uliciach Rendezu v Bratislave bude terénnu sociálnu prácu vykonávať Mládež ulice. Alternatívu k „nude“ na sídlisku Ťahanovce ponúkne občianske združenie KROK ZA KROKOM, v Zariadení núdzového bývania Kotva v Banskej Bystrici bude vytvárať bezpečné a dostupné miesto pre deti a mladých ľudí združenie Arca. Kumakokra zo Žiliny sa zameria na mladých ľudí  z lokality Bratislavskej ulice, štandardy pre poskytovanie kvalitných nízkoprahových služieb v mládežníkom klube v meste Spišská Belá budú položené občianskym združením Expression o.z. a napokon občianske združenie Pre mládež vytvorí klubové priestory a uvedie do prevádzky nízkoprahový klub v Púchove.

 

 

foto: Člověk v tísni, o.p.s. – pobočka Slovensko