Pripravujeme okrúhly stôl s témou "LEGITIMITA NÍZKOPRAHOVÝCH PRÍSTUPOV V KONTEXTE SÚČASNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE"

12.08.2010

Stretnutie pri okrúhlom stole na tému „Legitimita nízkoprahových prístupov v kontexte súčasnej sociálnej práce“ sa uskutoční 7. septembra 2010 v priestoroch FRU FRU GALLERY na Štefánikovej ul. 13 v Bratislave. Okrúhly stôl ponúka odborníkom aj študentom príležitosť otvoreného fóra, na ktorom zaznejú otázky metodológie predmetu, previazaného s rýchlo sa meniacou sociálnou skutočnosťou a možnosť konfrontovať kvalitu ponúkaného vzdelávania voči potrebám praxe.

 

Budeme hovoriť najmä o spôsobe, akým sa v súčasnosti pripravujú pre prax sociálni pracovníci na vysokých školách a to na základe auditu vzdelávania, realizovaného Detským fondom Slovenskej republiky. Súčasťou programu bude zároveň projekcia filmu Z kola von režiséra Jara Vojteka a prezentácia publikácie o nízkoprahových prístupoch ku klientovi z dielne Nadácie Intenda.


Okrúhly stôl bude konať 7. septembra 2010 v priestoroch FRU FRU galérie na Štefánikovej 13 v Bratislave. Návratku je potrebné poslať do 20. augusta 2010 na e-mailovú adresu nizkoprahy@intenda.sk.

 

Podujatie sa realizuje ako súčasť projektu Nadácie Intenda Budovanie kapacít pre rozvoj nízkoprahových služieb a tvorbu sociálnych sietí pre neinštitucionalizovanú mládež, realizovaného s podporou: