Pozývame Vás na konferenciu „DOBRÁ PRAX v sociálnych a psychologických nízkoprahových službách“

10.08.2010

Nadácia Intenda v spolupráci s konferenciou Dieťa v ohrození XIX Vás pozýva na interdisciplinárnu konferenciu s medzinárodnou účasťou „DOBRÁ PRAX v sociálnych a psychologických nízkoprahových službách“.  Konferencia sa bude konať  23. – 24. septembra 2010 v Bratislave, v priestoroch Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej 20 (Fakulta práva).Prihlásiť sa je možné ešte do 10.septembra 2010.

 

Cieľom konferencie je mapovanie problémov, hľadanie možností ako skvalitniť sociálnu, psychologickú, legislatívnu ochranu klientov a prezentácia slovenských a zahraničných príkladov dobrej praxe. Konferencia je určená pracovníkom terénnych a nízkoprahových programov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou so špecifickými potrebami, pracovníkom rezidenciálnych zariadení a poradenských centier, pedagógom a študentom vysokých škôl, donorom sociálnych projektov, zástupcom štátnej správy a zástupcom samospráv.

 

Stravovanie účastníkov je zabezpečené. Ubytovanie a cestovné sa neprepláca.

 

Návratku je potrebné poslať do 10. septembra 2010 na adresu ziadosti@intenda.sk.

 

V prípade záujmu o aktívnu účasť formou príspevku či postera je potrebné vyplniť priloženú prihlášku a zaslať ju na ziadosti@intenda.sk najneskôr do 10. septembra 2010.


Kapacita je limitovaná!

 

Konferencia sa realizuje ako súčasť projektu Nadácie Intenda Budovanie kapacít pre rozvoj nízkoprahových služieb a tvorbu sociálnych sietí pre neinštitucionalizovanú mládež, realizovaného s podporou: