Podporené projekty 2013

Filmová záhrada vo Zvolenskej Slatine

Pritiahnuť mladých ľudí ku kultúre, umeniu a vážnejším témam najmä v letných mesiacoch určite nie je ľahká úloha. Občianske...

Piknikk súčasnej kultúry

Námestia mnohých našich miest sa po pracovnej dobe alebo v letných mesiacoch často menia iba na prázdne priestranstvá, kadiaľ...

Združenie Slatinka si uvedomuje význam životného prostredia

Diskusia o vytláčaní zelene a prírody z mestských priestorov neustálou výstavbou nákupných centier, resp. administratívnych aj...

Nástupište 1-12 – umenie v podchode

To, že podchod v meste nemusí byť iba chmúrnym miestom, cez ktoré človek rýchlo prejde, dokazuje svojimi aktivitami občianske...

Letná čitáreň v Prievidzi

V letných mesiacoch, kedy majú najmä deti a študenti viac voľného času, volia ľudia rôzne formy oddychu. Niekto trávi dovolenku...

Trnavský rínek – oživenie tradícií

Trnavský Zelený rínek si pamätajú najmä starší Trnavčania. Kultúra tradičného mestského trhu s domácimi výrobkami, ale hlavne...

Kultúrne kocky priniesli Novým Zámkom viacej kultúry

Mestské kultúrne stredisko v Nových Zámkoch bolo v minulosti miesto, kde sa stretávali obyvatelia Nových Zámkov a okolia, pričom...