Podpora pre 12 organizácií v programe Ďalej znižujeme prahy

11.11.2009
Správna rada Nadácie Intenda na svojom zasadnutí dňa 10. 11.2009 schválila bezo zmien Záverečné uznesenie expertnej hodnotiacej komisie grantového programu Ďalej znižujeme prahy. Hodnotiaca komisia posúdila 47 zaregistrovaných projektových žiadostí organizácií, ktoré sa v rámci programu uchádzali o finančnú podporu. Na udelenie podpory navrhla projekty dvanástich organizácií, v celkovej výške 67 000 EUR.

 

Už v roku 2003 sme sa začali systematicky venovať podpore nízkoprahových zariadení pre deti a mladých ľudí nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii alebo v ohrození. Odvtedy sme investovali do ich budovania a rozvoja celkovo 234 000 €, podporili 41 projektov z celého Slovenska, poskytli pracovníkom nízkoprahových zariadení vzdelávanie, vydali odbornú publikáciu a finančne podporili konferenciu o danej téme.

 


Čo je to nízkoprahové zariadenie?

Nízkoprahové zariadenia poskytujú otvorený bezpečný priestor na trávenie voľného času pre deti a mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii alebo sa jednoducho líšia od väčšiny svojich rovesníkov. V kluboch je zohľadňovaná výnimočnosť mladých, ktorí často nenavštevujú žiadne krúžky, nie sú súčasťou štrukturovaných aktivít. Poskytujú im zaujímavé voľnočasové aktivity v bezpečnom prostredí (od biliardu cez keramickú dielňu až po lezeckú stenu) ako aj kvalifikovanú podporu v záťažových životných situáciách.

 

Za program Znižujeme prahy získala Nadácia Intenda v roku 2004 Cenu európskej verejnosti za najlepší prevenčný  program roka udeľovaný sieťou European Crime Prevention Network, združujúcou všetky členské štáty EU.Výsledky:

 
organizácia
názov projektu
výška podpory
1.
Detský fond SR
MIXklub - nízkoprahové centrum pre deti a mládež
6 950
2.
Mládež ulice
Zriadenie NPKPDM
5 900
3.
YMCA Nesvady
Spolu a inak
6 700
4.
Misia mladých
Miesto pre mňa
5 900
5.
Ulita
Spolu pre sídlisko "spolu pre seba"
6 800
6.
STORM združenie
Cirkusovanie
6 400
7.
Člověk v tísni, o.p.s.
NPDM ako súčasť služieb...v obciach s vylúčenými rómskymi komunitami
6 900
8.
IN Network Slovakia, n.o.
Bezpečné prostredie pre deti a mládež
6 300
9.
Ichtys, o.z.
Streetwork - účinná cesta k mladým
5 800
10.
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
Brezno podáva ruku
3 200
11.
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Šanca pre všetkých
3 150
12.
Cesta pre rodinu, n.o.
Nízkoprahový klub - priestor pre mladých
3 000
 
SPOLU
 
67 000