Plníme sny znevýhodneným talentovaným študentom

08.09.2010
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda otvára svoju Individuálnu schému, v ktorej podporí talentovaných študentov so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením. Prihlasovať žiadosti je možné do 15. októbra 2010. Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda pokračuje aj v roku 2010 v podpore talentovaných mladých jednotlivcov. ktorí, aj keď sú mnohokrát nútení prekonávať najrôznejšie prekážky súvisiace s ich zdravotným či sociálnym znevýhodnením, majú veľmi jasnú a jedinečnú predstavu o rozširovaní svojich vedomostí a uplatnení sa vo svete.

 
Základný rámec podpory tvorí finančný príspevok na kúpu osobného počítača, notebooku, alebo pripojenia k internetu. Prostredníctvom tejto pomoci chce Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda umožniť mladým študentom kvalitnejší rozvoj vlastného vzdelávania, aby si mohli splniť svoje individuálne ciele a sny.
 
Študenti stredných a vysokých škôl vo veku od 14 do 20 rokov môžu posielať svoje žiadosti o podporu do 15. októbra 2010. Podmienky grantovej schémy a formuláre žiadostí o podporu nájdu záujemcovia na webových stránkach Nadačného fondu Slovak Telekom a sú tiež k dispozícii v Nadácii Intenda (telefonický kontakt: 02/57 297 902, e-mail: fondst@intenda.sk). Jednou z podmienok získania podpory je napísanie úvahy na tému „Sny nepoznajú prekážky“, v ktorej žiadatelia vyjadria motiváciu pre ich ďalšie štúdium a plány do života, s prihliadnutím na svoj osobný životný príbeh.
 
Maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 650 €. Prihlásené žiadosti bude hodnotiť expertná komisia zložená z nezávislých odborníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti, ktorá medzi najlepšie žiadosti rozdelí celkovú sumu 13 000 €.
 
Výsledky Individuálnej schémy Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda - Podpora talentovaných študentov so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením budú známe začiatkom decembra.  
 
 
O Nadačnom fonde Slovak Telekom pri Nadácii Intenda:
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia. V rámci Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda bola doposiaľ prerozdelená suma viac ako 591 900 €, prostredníctvom ktorej bolo podporených 183 projektov a 109 jednotlivcov z celého Slovenska.