Otvárame druhé grantové kolo programu Oživujeme verejný priestor

22.02.2010
Vyhlasujeme druhé grantové kolo programu Oživujeme verejný priestor, v ktorom aj tento rok podporíme aktivity z oblasti neetablovaného umenia, zábavy a športu ako tvorivého spoločného trávenia voľného času, realizované mladými ľuďmi od 14 do 30 rokov na Slovensku. Celková vyčlenená výška podpory na program je 26 250 €, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 1000 €.

 
O grant môžu žiadať neformálne skupiny (minimálne 3 členovia v jednej skupine), občianske združenia a neziskové organizácie. Programom Oživujeme verejný priestor chce Nadácia Intenda podporiť projekty, ovplyvňujúce fyzické priestory, v ktorých mladí ľudia trávia, alebo by mohli tráviť voľný čas podľa svojich predstáv. Zároveň chce vytvoriť podmienky pre sociálnu revitalizáciu „zabudnutých“ či prázdnych priestorov.
 
Podporené môžu byť aktivity, realizované napr. v rôznych klubových a komunitných priestoroch, na športoviskách, ihriskách, v skate parkoch, námestiach, parkoch, ale aj akcie na legálnych graffiti zónach, street art, open air hudobné produkcie, virtuálne priestory pre špecifické komunity, športové podujatia zapájajúce komunitu a podobne.

Žiadosti prijíma Nadácia Intenda do 26. marca 2010.

 

Podrobnosti o grantovom kole – grantové podmienky a formulár žiadosti sú k dispozícii v sekcii programu.
 


Kontakt:
Mgr. Zuzana Ivašková
programová kordinátorka
Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
tel. č.: 02/ 57 29 72 51
fax: 02/57 29 71 17
e-mail: ivaskova@intenda.sk