Nominácia doktorandov v programe Podporujeme individuality uzavretá

08.07.2010

V šiestich kategóriách súbehových oblastí vedy a výskumu sa o celkovú podporu vo výške 30.000 EUR bude uchádzať 53 doktorandov, ktorých považujú ich školitelia za najlepších. V druhom grantovom kole programu "Podporujeme individuality" smerovala prvá výzva k školiteľom, ktorí mohli nominovať svojho  doktoranda / doktorandku v prípade, že spĺňajú ohraničenie cieľovej skupiny stanovené grantovými podmienkami programu. Po uzavretí prijímania nominácií, ktoré prebehlo 2. júla 2010 sme obdržali spolu 53 nominácií, čo je rovnaký počet ako minulý rok, kedy prebehlo pilotné kolo programu.

 

V tomto roku sme podporu pre jedného doktoranda zvýšili z minuloročných 3.333 € na 5.000 €, čím chceme ešte viac napomôcť zlepšeniu sociálneho postavenia jednotlivých talentovaných doktorandov a zároveň posilniť aj spoločenský význam takéhoto ocenenia. 
 

Prehľad nominovaných nájdete v prílohe.

V súčastnosti prebieha priame oslovovanie nominovaných doktorandov Nadáciou Intenda pre doplnenie projektu dizertačnej práce a  ostatných požadovaných podkladov. Uzávierka pre prijímanie projektov je stanovená na 1. októbra 2010. 

foto: Verejná prezentácia finalistov programu "Podporujeme individuality 2009".

Na stiahnutie