orgány nadácie

 

Správna rada Nadácie Intenda

predseda

PhDr. Michal Kaliňák, PhD.

členovia

Juraj Antal, MA

Ing. Zuzana Halušová

Mgr. Art. Mário Kičák

Mgr. Karol Klobušický

Mgr. Martin Liščinský

Pavol Raček


Správkyňa nadácie

Mgr. Iveta Gnjatovičová, MBA
 

Dozorná rada Nadácie Intenda

JUDr. Juraj Daniš, PhD.

Mgr. Jaroslav Sýkora