Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlásil piate grantové kolo Podpora súčasného umenia

16.02.2009

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje piate grantové kolo, ktoré je zamerané na podporu súčasného umenia. Cieľom je prispieť k rozvoju kultúry spoločnosti na Slovensku prostredníctvom dlhodobej podpory rôznorodých žánrov, foriem a prejavov súčasného slovenského umenia.

Celkovo je pre toto grantové kolo vyčlenená suma 73 000 € (2 199 198 Sk), pričom na jeden projekt bude poskytnutá podpora maximálne do výšky 8.000 € (241 008 Sk). 

Piate grantové kolo je určené pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, príspevkové organizácie, jednotlivcov – umelcov, teoretikov, kurátorov, organizátorov umeleckých podujatí, ktorí chcú realizovať projekty smerujúce k podpore slobodnej umeleckej tvorby, umeleckej reflexie rozmanitých podôb súčasnosti a blízkej minulosti, podpore nových úrovní umeleckej a spoločenskej komunikácie, umeleckého využitia nových médií a technológií, rôznych intermediálnych a medziodborových spojení a presahov, umeleckého a kultúrneho diskurzu, tvorivých domácich aj medzinárodných výmen, tvorivých dielní, seminárov, multižánrových festivalov a podobne.

Téma grantového kola je definovaná ako dialóg – tvorivá konfrontácia – prepájanie medzi žánrami súčasného umenia navzájom, ale aj medzi súčasným umením a technológiami a súčasným umením a publikom.

Žiadosti prijíma Nadácia Intenda do 27. marca 2009. Podrobnosti o piatom grantovom kole – grantové podmienky ako aj projektové formuláre žiadostí sú k dispozícii v Nadácii Intenda.

O nadačnom fonde Slovak Telekom:
Poslaním Nadačného fondu Slovak Telekom je od roku 2009 prispieť ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia.