Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlásil grantový program Ad Hoc podpora

09.02.2009

Ad hoc podpora je dlhodobo otvorená schéma, určená pre inovatívne projekty, ktoré svojím zameraním nespadajú do žiadneho z ostatných programov Nadačného fondu Slovak Telekom.

Podporené môžu byť inovatívne projekty v oblasti kultúry, vzdelávania, znevýhodnených skupín obyvateľstva, životného prostredia, zdravotníctva, športu alebo charity, alebo na pružné riešenie problémov v nepredvídaných situáciách, ako napríklad ad hoc humanitárna pomoc v prípade živelnej, alebo inej katastrofy. Žiadosti o podporu budú prijímané priebežne už od 9. februára 2009 a vyhodnocované rovnako priebežne až do 15. decembra 2009.

Grantové podmienky a projektové formuláre k Ad Hoc podpore sú k dispozícii na stránke www.fondst.sk v Nadácii Intenda.