Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporil súčasné umenie sumou 60 tisíc €

23.05.2011

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporil v rámci 13. grantového kola pod názvom Podpora súčasného umenia 14 projektov celkovou sumou 60 tisíc €. Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda sa grantovým programom Podpora súčasného umenia snaží prispievať k rozvoju kultúry spoločnosti na Slovensku prostredníctvom identifikácie toho najlepšieho z rôznorodých žánrov, foriem a prejavov súčasného umenia. Dlhodobo nosnou témou grantového programu  je mapovanie možností rôznorodej úrovne dialógu – tvorivej konfrontácie – prepájania.

 

Špecifickým cieľom aktuálneho grantového kola bolo podporiť vznik pôvodných umeleckých diel, ktoré svojou umeleckou originalitou a invenciou sprístupnia súčasnú slovenskú tvorbu v miestnom aj nadnárodnom kontexte.
 

Prihlásené projekty hodnotila expertná komisia zložená z nezávislých odborníkov z umeleckej a kultúrnej scény. Žiadatelia mohli posielať svoje žiadosti o grant od 23. februára do 1. apríla 2011. Výzva sa stretla s mimoriadnym záujmom - ku dňu uzávierky prejavilo záujem o podporu až 131 žiadateľov,  z ktorých bolo vybratých 14 výnimočných projektov, reprezentujúcich všetky umelecké žánre. Podporené projekty sú zamerané na tvorbu a jej prezentáciu vo všetkých  umeleckých žánroch (obraz, gesto, zvuk, text) a pracujú s presahmi do iných umeleckých žánrov, do oblasti nových technológií, či s interaktivitou, priamym zapojením, alebo vzdelávaním publika.
 

Podporu získal napríklad projekt fotografa Juraja Bartoša s názvom Dokument doby, ktorý predstavuje dôležité fotografické a sociologicky mimoriadne zaujímavé dielo mapujúce obdobie normalizácie. V oblasti filmovej tvorby získal podporu projekt Andreja Kolenčíka HVIEZDA, ktorého autorským zámerom je prostredníctvom príbehu nezamestnaného 55-ročného zvárača, ktorý prepadol hereckej vášni, poukázať na aktuálny problém hospodárskej krízy v našej spoločnosti. Spomedzi divadelných zámerov získala v silnej konkurencii podporu pripravovaná autorská inscenácia Divadla Skrat „s pracovným názvom Delúzia“, ktorá tvorcom i divákom sľubuje fascinujúcu divadelnú expedíciu odhaľujúcu pohyb po „tenkom ľade“  klamu, sebaklamu a novej reality. V rámci podporeného projektu Vladimíra Sirotu s názvom 7 b vznikne sedem nových koncertných skladieb skladateľov z kompozičnej školy prof. Bokesa pre špičkový slovenský súbor súčasnej hudby Quasars Ensemble. Z projektov podporených oblasti vizuálneho umenia vynikla ucelená koncepcia združenia Verejný podstavec s názvom Bod 0, ktorá prostredníctvom vyhotovenia štyroch sochárskych konceptov pre bývalý podstavec sochy Klementa Gottwalda na námestí Slobody v Bratislave a následnej verejnej diskusie kreuje alternatívny názor voči doterajšiemu (ne)riešeniu problematiky verejného priestoru. 
 

Zoznam podporených projektov v 13. grantovom kole Podpora súčasného umenia nájdete v prílohe.O Nadačnom fonde Slovak Telekom pri Nadácii Intenda:
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia.
V rámci Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda bola doposiaľ prerozdelená suma 714 903,72 €, prostredníctvom ktorej bolo podporených 211 projektov a 132 jednotlivcov z celého Slovenska.


Foto: Asociácia súčasného tanca, NU DANCE FEST 2010 - 5. ročník, podporení projekt v PSU, 9.GK

Na stiahnutie