Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporí súčasné umenie sumou 80 tisíc eur

04.02.2010
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje deviate grantové kolo, v rámci ktorého už po druhýkrát podporí súčasné umenie. Dlhodobým zámerom programu je prispieť k rozvoju kultúry spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory rôznorodých žánrov, foriem a prejavov súčasného slovenského umeniaNosnou témou programu Podpora súčasného umenia je dialóg – tvorivá konfrontácia – prepájanie medzi rôznymi žánrami súčasného umenia navzájom, ale aj medzi súčasným umením a technológiami a súčasným umením a publikom. 
 
Špecifickým cieľom aktuálneho grantového kola je podporiť vznik pôvodných umeleckých diel, ktoré svojou umeleckou originalitou a invenciou sprístupnia súčasnú slovenskú  tvorbu v miestnom aj nadnárodnom kontexte.
 
Celkovo je pre 9. grantové kolo vyčlenená suma 80 000 €,  pričom na jeden projekt bude poskytnutá podpora maximálne do výšky 10.000 €. Program je otvorený tak pre združenia a organizácie, ako i pre jednotlivcov – umelcov, teoretikov, kurátorov, organizátorov umeleckých podujatí, ktorí chcú realizovať projekty smerujúce k umeleckej reflexii rozmanitých podôb súčasnosti, podpore nových úrovní umeleckej a spoločenskej komunikácie, umeleckého využitia nových médií a technológií, rôznych intermediálnych a medziodborových spojení a presahov, umeleckého a kultúrneho diskurzu, tvorivých domácich aj medzinárodných výmen a podobne. 

Žiadosti o grant prijíma Nadácia Intenda do 17. marca 2010.
 
Podrobnosti o deviatom grantovom kole – grantové podmienky ako aj  projektové formuláre žiadostí sú k dispozícii na www.fondst.sk a priamo v Nadácii Intenda.