Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda opäť podporí súčasné umenie

23.02.2011

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje trináste grantové kolo, v rámci ktorého už po tretíkrát podporí súčasné umenie. Dlhodobým zámerom grantového programu Podpora súčasného umenia je prispieť k rozvoju kultúry spoločnosti v rôznych regiónoch Slovenska. Podporené budú projekty, ktoré prostredníctvom umeleckej tvorby reflektujú rozmanité podoby súčasnosti a blízkej minulosti, podporujú nové úrovne umeleckej a spoločenskej komunikácie a kreatívne využívajú nové médiá a technológie. 

 

Špecifickým cieľom 13. grantového kola je aj v tomto roku podpora vzniku pôvodných umeleckých diel, ktoré svojou originalitou a invenciou sprístupnia súčasnú slovenskú tvorbu doma i v zahraničí.

Organizácie i jednotlivci pôsobiaci v umeleckej sfére môžu posielať svoje žiadosti o grant od 23. februára do 1. apríla 2011. Podmienky grantového programu a formulár žiadosti o grant nájdu záujemcovia na internetových stránkach Nadačného fondu Slovak Telekom a sú tiež k dispozícii v Nadácii Intenda (telefonický kontakt: 02/57 297 902, e-mail: fondst@intenda.sk).

 

Maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 7 000 €. Prihlásené projekty bude hodnotiť expertná komisia zložená z nezávislých odborníkov pôsobiacich v oblasti umenia a kultúry, ktorá medzi najlepšie projekty rozdelí celkovú sumu 60 000 €.

 

Výsledky hodnotenia projektov v 13. grantovom kole Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda budú známe v druhej polovici mája. 

 
 

O Nadačnom fonde Slovak Telekom pri Nadácii Intenda

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia.
V rámci Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda bola doposiaľ prerozdelená suma 654 903,72 €, prostredníctvom ktorej
bolo podporených 197 projektov a 132 jednotlivcov z celého Slovenska.