Nadačný fond Slovak Telekom podporil znevýhodnených sumou 100 000 euro

08.07.2009
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporil v rámci dvoch grantových kôl pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva spolu 30 projektov celkovou sumou 100 000 euro. Obe grantové kolá, v poradí siedme a ôsme, prebiehali súbežne. Siedme grantové kolo bolo zamerané na integráciu zdravotne znevýhodnených a ôsme na integráciu sociálne izolovaných ľudí do spoločnosti. Informačné a komunikačné technológie slúžia v oboch grantových kolách ako „most“ k vzájomnému porozumeniu a majú pomôcť vytvárať lepšie príležitosti pre dôstojnejší život znevýhodnených spoluobčanov.
O granty mohli žiadať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, organizácie, špeciálne školy, organizácie poskytujúce sociálne služby, iné subjekty pracujúce so skupinami ohrozených sociálnou izoláciou.

Vďaka podpore Nadačného fondu Slovak Telekom sa budú môcť napríklad ľudia s mentálnym a duševným postihnutím špecializovať na rozvoj špecifických počítačových zručností v rámci už v zahraničí overenej „easy to read“ metóde určenej práve pre nich. Agentúra podporovaného zamestnávania n. o. sa tak snaží pre týchto mladých ľudí vytvoriť lepšie podmienky pre zamestnateľnosť. Možnosť naučiť sa po slovensky, práci s počítačom a dostať sa z izolovaného prostredia do interakcie so slovenskými deťmi v slovenskej škole budú mať maloletí utečenci z Afganistanu, ktorí sú momentálne umiestnení v Detskom domove pre maloletých bez sprievodu v Hornom Orechovom. Podporou projektu n. f. Svetielko pomoci poslúžia informačné technológie ako riešenie pomoci pri náhradnom vzdelávaní detí hospitalizovaných na detskej onkológii v Košiciach.

Zoznam všetkých podporených projektov je uvedený nižšie.
Znevýhodnení občania sa o grant mohli uchádzať od 16. apríla do 28 mája.

O nadačnom fonde Slovak Telekom:
Nadačný fond Slovak Telekom prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia. V rámci Nadačného fondu Slovak Telekom bola doposiaľ prerozdelená suma 419 742,8 €. Prostredníctvom ktorej bolo podporených 141 organizácií a 91 jednotlivcov z celého Slovenska.Zoznam podporených organizácií v siedmom grantovom kole Podpora znevýhodnených
 
č.
subjekt
projekt
schválená suma/€
1.
Domov sociálnych služieb pre deti ROSA
Integrácia detí s dyzartriou prostredníctvom intenzívneho rozvoja reči
5 000,00
2.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Internet je môj kamarát
5 000,00
3.
Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice
Môj svet očami fotografie
1 831,15
4.
Domov sociálnych služieb, Špitálska 7, Rožňava
Počítač, šanca pre nás
4 600,00
5.
Agentúra podporovaného zamestnávania n.o.
Easy to read - čítanie jednoduché na pochopenie
3 500,00
6.
WellGiving, občianske združenie
Dakujeme.sk
1 466,25
7.
ATHÉNA, občianske združenie
CHCEME BYŤ ON-LINE !
4 296,50
8.
ZOM Prešov
Vzdelávanie bez bariér v Prešove
5 000,00
9.
Občianske združenie BARLIČKA
Mosty Radosti – cesta uplatnenia IKT aj s hendikepom!
4 770,00
10.
Centrum pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie
Profesijné poradenstvo pre zdravotne znevýhodnených žiakov
5 000,00
11.
Detský domov, Školská 1503/21, Rimavská Sobota
Podajme si ruku s počítačom
2 400,00
12.
Bol raz jeden človek
Letná filmová škola (LFŠ)
2 620,00
 
 
 
45 483,90
Zoznam podporených organizácií v ôsmom grantovom kole Podpora znevýhodnených

 
Č.
Subjekt
Projekt
Schválená suma/€
1.
Liga za ľudské práva
Naučme maloletých utečencov po slovensky
1 555,00
2.
SVETIELKO POMOCI n.f.
"Poď sa so mnou učiť a hrať, som Tvoj nový kamarát ..."
3 452,00
3.
Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Do Stošky 8, Žilina
„Povedzme to cez počítač...“
1 796,00
4.
Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni
Študovňa Internetové očko
4 790,00
5.
Diecézna charita Nitra
Nová šanca pre bezdomovcov
4 000,00
6.
C.A.R.D.O., občianske združenie
Využitie IKT v procese práce s klientmi domovov seniorov
2 500,00
7.
Detský domov Dedina Mládeže
SVET JE GOMBIČKA
3 000,00
8.
Wyfalu – Nová dedina, n. o.
Počítačové kurzy v komunitnom centre
2 024,00
9.
Domovské vzdelávacie centrum n. o.
Na pol ceste do samostatného života
755,00
10.
Inštitút pre verejné otázky
Interaktívna mapa digitálnej [ne]gramotnosti na Slovensku
4 500,00
11.
Autistické centrum Andreas n.o.
Hľadám človeka
3 098,00
12.
DETSKÉ CENTRUM
Komunikačný intranetový portál Detského centra, virtuálneho detského domova a sociálne znevýhodnených cieľových skupín
4 000,00
13.
DELFÍN občianske združenie pre duševné zdravie
D A J M E   S T E N U    P R E Č   !
2 731,00
14.
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze
JOB MARATÓN – podporný program pre mladých nezamestnaných ľudí
2 000,00
15.
Mládež ulice
Informácie na dosah
1 424,00
16.
Via Orbis n.o.
Agentúra prvého kontaktu – „Prvý krok“
4 375,00
17.
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
Sprevádzanie angažovaného dobrovoľníka prístupom preventívnej výchovy
4 000,00
18.
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
MosTsoM
4 516,10 €
 
 
 
54 516,10