Nadačný fond Slovak Telekom podporil súčasné umenie sumou 80 tisíc €

14.05.2010

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporil v rámci 9. grantového kola pod názvom Podpora súčasného umenia 21 projektov celkovou sumou 80 tisíc €. NF ST sa grantovým programom Podpora súčasného umenia snaží prispievať k rozvoju kultúry spoločnosti na Slovensku prostredníctvom dlhodobej podpory rôznorodých žánrov, foriem a prejavov súčasného slovenského umenia. Nosnou témou programu Podpora súčasného umenia je dialóg – tvorivá konfrontácia – prepájanie medzi rôznymi žánrami súčasného umenia navzájom, ale aj medzi súčasným umením a technológiami a súčasným umením a publikom.

Špecifickým cieľom aktuálneho grantového kola bolo podporiť vznik pôvodných umeleckých diel, ktoré svojou umeleckou originalitou a invenciou sprístupnia súčasnú slovenskú tvorbu v miestnom aj nadnárodnom kontexte.

Prihlásené projekty hodnotila expertná komisia zložená z nezávislých odborníkov z umeleckej a kultúrnej scény. Žiadatelia mohli posielať svoje žiadosti o grant od 4. februára do 17. marca 2010. Výzva sa stretla s mimoriadnym záujmom - ku dňu uzávierky prejavilo záujem o podporu až 147 organizácií i jednotlivcov - z ktorých bolo vybratých 21 výnimočných projektov, reprezentujúcich všetky umelecké žánre.

Podporené projekty sú zamerané na tvorbu a jej prezentáciu vo všetkých umeleckých žánroch (obraz, gesto, zvuk, text) a pracujú s intermediálnymi / transmediálnymi presahmi do iných umeleckých žánrov, interdisciplinárnymi presahmi do oblasti nových technológií a s interaktivitou, priamym zapojením, alebo vzdelávaním publika.

Podporu získal napríklad projekt Illah van Oijen, holandskej fotografky žijúcej na Slovensku, s názvom Human Landscapes. Jej cieľom je umelecky zdokumentovať zmeny verejného priestoru na Slovensku a prostredníctvom publikovania kritických esejí rozličných autorov, putovnej výstavy, diskusií a webovej stránky poskytovať priestor, kde môže verejnosť reflektovať zmeny, ktoré sa odohrávajú v prostredí. V oblasti filmovej tvorby získal podporu projekt režisérky Zuzany Piussi. Autorským zámerom jej dokumentu Muži revolúcie je prostredníctvom aktérov Nežnej revolúcie odhaliť rôznorodý pohľad na prelomové obdobie našej krajiny. V oblasti divadla bol medzi inými podporený autorský projekt s názvom Angelika. Vzniká ako druhá profilová inscenácia mladého profesionálneho Divadla Non.Garde. Projekt obsahuje výrobu, realizáciu a distribúciu pôvodnej divadelnej produkcie zameranej na intermediálne presahy a vzdelávanie publika v oblasti mladého súčasného slovenského umenia a nových prístupov k tvorbe. Z projektov podporených oblasti vizuálneho umenia uvádzame Cenu Oskára Čepana, ktorá je udeľovaná za pozoruhodný umelecký prejav, osobitý vizuálny jazyk, svojskú výpoveď a relevantný odkaz v kontexte súčasného slovenského vizuálneho umenia. Zámerom súťaže je podpora mladých profesionálnych umelcov v ich tvorivom vývoji, s tým spojená dynamizácia súčasnej slovenskej výtvarnej scény, ako aj prezentácia umenia mladých tvorcov nie len na domácej, ale aj na zahraničnej pôde.

Zoznam podporených projektov v 9. grantovom kole Podpora súčasného umenia nájdete v prílohe.


O Nadačnom fonde Slovak Telekom:
Nadačný fond Slovak Telekom prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia. V rámci Nadačného fondu Slovak Telekom bola doposiaľ prerozdelená suma 506 944,75 €, prostredníctvom ktorej bolo podporených 162 projektov a 109 jednotlivcov z celého Slovenska.


 

Na stiahnutie