Nadačný fond Slovak Telekom podporil inovácie vo vzdelávaní

19.06.2009
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporil v rámci šiesteho grantového kola pod názvom Podpora inovácií vo vzdelávaní 12 subjektov z rôznych regiónov Slovenska celkovou sumou vo výške 50 tisíc € (1 506 300,- Sk). O podporu mohli žiadať základné, stredné a špeciálne školy, občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré pôsobia pri základných a stredných školách, alebo realizujú projekty so vzdelávacím charakterom.
 
Podporu získali projekty, ktoré prinesú do vzdelávacieho systému moderné formy výučby zvyšujúce digitálnu gramotnosť u všetkých účastníkov vyučovacieho procesu a zavádzajúce informačné a komunikačné technológie ako bežnú súčasť vzdelávania. Projekty zároveň podporujú partnerský vzťah a tvorivú spoluprácu medzi pedagógom a žiakom.

Najmodernejšie učebné postupy a informačné technológie boli v zameraní jednotlivých podporených projektov využité tvorivo, užitočne a perspektívne. Žiaci zo základnej školy v Trstinej majú napríklad možnosť stať sa tvorcami vlastnej multimediálnej Stroskotaneckej televízie, v Cirkevnej spojenej škole v Snine vznikne študentské vedecké laboratórium, v ktorom budú žiaci pomocou počítačov riadených elektronických senzorov experimentovať v oblasti prírodovedných predmetov. Historické, ekonomické, politické a environmentálne zmeny v regióne Liptov budú pomocou informačných technológií v rámci projektu Včera, dnes a zajtra objavovať žiaci z Gymnázia M. M. Hoďžu v Liptovskom Mikuláši. Vo všetkých projektoch je vyzdvihnutá práca s počítačmi, pomocou ktorých sa dá vzdelávanie spestriť, oživiť a inovovať.

Prihlásené projekty hodnotila komisia zložená z nezávislých odborníkov z oblasti školstva a vzdelávania. Žiadatelia mohli posielať svoje žiadosti o grant od 1. apríla 2009 do 11. mája 2009. Výzva sa stretla s veľkým záujmom. Ku dňu uzávierky prejavilo záujem o podporu 79 škôl a organizácií, z ktorých bolo vybratých 12 najkvalitnejších projektov.

O nadačnom fonde Slovak Telekom:
Nadačný fond Slovak Telekom prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia. V rámci Nadačného fondu Slovak Telekom bola doposiaľ prerozdelená suma 319 742,81 € (9,6 mil. Sk), prostredníctvom ktorej bolo podporených 111 projektov a 91 jednotlivcov z celého Slovenska.


Zoznam podporených organizácií v šiestom grantovom kole
Podpora inovácií vo vzdelávaní
 
Projekt
Subjekt
Schválená suma/€
 1.
STROSKOTANECKÁ TELEVÍZIA
Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, Trstená
4 688,00  
 2.
Z lavíc do terénu
Základná škola, Tovarnícka 1641/57, Topoľčany
4 610,00  
 3.
Jednou nohou v tráve - inovatívna zážitková ekovýchova na školách
Priatelia Zeme - SPZ
4 205,00  
 4.
MALÍ REPORTÉRI
Základná škola Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, Trstená
4 900,00  
 5.
IKT ako most medzi vzdelávaním budúcich sestier a zdravotnou výchovou verejnosti
Stredná odborná škola zdravotnícka, Daxnerova 6, Trnava
5 223,20  
 6.
Omšenským chodníčkom
Poza školu, občianske združenie
2 956,00  
 7.
VČERA, DNES A ZAJTRA...
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
5 000,00  
 8.
Detská webová stránka Khamoro
Špeciálna základná škola v Liptovskom Hrádku
2 790,00  
 9.
JA A ROBOT
Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok
3 480,00  
10.
TELEKOM ŠTÚDIO – moderne a tvorivo
Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov
3 776,00  
11.
ŠTUDENTSKÉ VEDECKÉ LABORATÓRIUM
Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina
4 609,80  
12.
Alenka v ríši priateľov
Základná škola, Slobody 2, Poltár
3 762,00