Nadačný fond Slovak Telekom podporil 73 000 € súčasné umenie

14.05.2009
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporil v rámci piateho grantového kola pod názvom Podpora súčasného umenia 25 subjektov z rôznych regiónov Slovenska celkovou sumou vo výške 73 000 €. Podporené projekty sú zamerané na tvorbu a jej prezentáciu v akýchkoľvek umeleckých žánroch (obraz, gesto, zvuk, text) s priamym zapojením, alebo vzdelávaním publika.
 
Nadačný fond sa tak snaží prispieť k rozvoju kultúry spoločnosti na Slovensku prostredníctvom dlhodobej podpory rôznorodých žánrov, foriem a prejavov súčasného slovenského umenia.

V oblasti vizuálneho umenia získal podporu napríklad projekt, vďaka ktorému bude mať Slovensko zastúpenie na najväčšej stredoeurópskej výstave súčasného výtvarného umenia Praguebiennale 4. Festival Štyri (+1) je prehliadkou najaktuálnejšieho diania v oblasti súčasného tanca. Prezentáciu súčasnej hudby a filmu prináša napríklad Festival Barbakan 2009. Projekt Centrum umenia a kreativity prichádza s ambíciou nového bodu na mape slovenskej divadelnej a kultúrnej infraštruktúry.

Prihlásené projekty hodnotila komisia zložená z nezávislých odborníkov z umeleckej a kultúrnej scény. Žiadatelia mohli posielať svoje žiadosti o grant od 16. februára 2009 do 27. marca 2009.Výzva sa stretla s mimoriadnym záujmom. Ku dňu uzávierky prejavilo záujem o podporu až 201 organizácií i jednotlivcov, z ktorých bolo vybratých 25 výnimočných projektov, reprezentujúcich všetky umelecké žánre.


O nadačnom fonde Slovak Telekom:
Nadačný fond Slovak Telekom prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia. V rámci Nadačného fondu Slovak Telekom bola doposiaľ prerozdelená suma 269 742,81 € (8,1 mil. Sk), prostredníctvom ktorej bolo podporených 99 projektov a 91 jednotlivcov z celého Slovenska.Kontakt:
Mgr. Miroslav Palec
manažérka komunikácie
Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
Tel.: 02/ 57 297 246
Fax: 02/ 57 297 117
e-mail: palec@intenda.sk
www.intenda.sk


Zoznam podporených projektov v piatom grantovom kole Podpora súčasného umenia


 
č.
Kraj
Subjekt
Projekt
Schválená suma
1.
BA
Ing. Arch. Žáček Tomáš
Kniha YOUNGSTERS / Mladá slovenská architektúra [pracovný názov]
3000 €
2.
BB
Divadlo z Pasáže, n.o.
Medzinárodný divadelný festival Arteterapia: Chránené územia – happeningové aktivity
5000 €
3.
ZA
ANČA, občianske združenie
Fest Anča
3000 €
4.
BA
Asociácia súčasného tanca
DIAMONDANCE
3000 €
5.
TT
Divadelná skupina Trnava
Obohatenie repertoáru Divadelného štúdia DISK – tvorba inscenácie PONOR
3000 €
6.
TN
Kostolanský Ján
Periférne centrá
1000 €
7.
BB
Štokovec, priestor pre kultúru
United Culture / seriál kultúrnych aktivít v Banskej Štiavnici
3000 €
8.
NR
literarnyklub.sk, občianske združenie
Literarnyklub.sk uvádza ...
2000 €
9.
KE
BONA FIDE, občianske združenie
MOON RIDE 04 - festival súčasných umení
1500 €
10.
TN
KOLOMAŽ (združenie pre súčasné umenie)
Otvorený kultúrny priestor 2009
3000 €
11.
TT
Iniciatíva Inakosť
Filmový festival inakosti 2009 (8th Slovak Queer Film Festival)
2500 €
12.
BB
OZ Vresk Factory
Festival Barbakan 2009
3000 €
13.
BA
Blaščák Fedor
MEMORY KONTROL 1989/2009
3000 €
14.
NR
Divadlo Pôtoň, n.o.
Centrum umenia a kreativity
3000 €
15.
BA
Občianske združenie VEĎ
Dialógy medzi žánrami
3000 €
16.
ZA
KUMAKOKRA, občianske združenie
Žilinský literárny festival 2009
2000 €
17.
BA
Štyri živly, občianske združenie
11. ročník Letného filmového semináru 4 živly: NOC
5000 €
18.
BA
SOOZVUK, občianske združenie
Cyklus komorných koncertov
1000 €
19.
BA
Mgr. Keratová Miroslava
Verejná knižnica
2000 €
20.
PO
Tosca agency, občianske združenie
XXI. Víkend atraktívneho divadla
3000 €
21.
ZA
Truc sphérique, občianske združenie
Kreatívny kemping na Stanici
4000 €
22.
BB
Štúdio tanca v Banskej Bystrici
Festival Štyri (+1) dni tanca pre vás
5000 €
23.
BA
NEON, občianske združenie
Slovenská sekcia na Praguebiennale 4 - Art works
2000 €
24.
TT
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu - Slovenská sekcia ISCM
(NEW) MUSIC AT HOME - 7. ročník koncertného cyklu v šamorínskej synagóge
2000 €
25.
BA
Nadácia – Centrum súčasného umenia
Cena Oskára Čepana 2009
5000 €