Nadačný fond Slovak Telekom otvoril grantové kolo pre sociálne znevýhodnených

06.08.2010

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda otvára nové grantové kolo. Tentoraz je určené pre organizácie pracujúce pomocou moderných technológií so skupinami ľudí ohrozenými sociálnou izoláciou. Prihlasovať projekty je možné do 17. septembra 2010. Podporené budú projekty, ktoré pomocou informačných a komunikačných technológií zvyšujú šance na plnohodnotný život pre ľudí žijúcich v sociálnej izolácii. Rozvíjajú ich technické zručnosti, umožňujú im vzdelávať sa a nájsť si pracovné uplatnenie, čím zlepšujú aj ich životné podmienky. Nadačný fond Slovak Telekom venuje na tieto účely 50 000 €.

 
Organizácie pracujúce so skupinami ľudí ohrozenými sociálnou izoláciou môžu posielať svoje žiadosti o grant od 6. augusta 2010 do 17. septembra 2010. Podmienky grantového programu a formulár žiadosti o grant nájdu záujemcovia na webových stránkach Nadačného fondu Slovak Telekom a sú tiež k dispozícii v Nadácii Intenda (telefonický kontakt: 02/57 297 902, e-mail: fondst@intenda.sk).
 
Maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 5 000 €. Prihlásené projekty bude hodnotiť expertná komisia zložená z nezávislých odborníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti, ktorá medzi najlepšie žiadostí rozdelí celkovú sumu 50 000 €.
 
Výsledky 12. grantové kola Nadačného fondu Slovak Telekom budú známe začiatkom novembra.  


O Nadačnom fonde Slovak Telekom pri Nadácii Intenda:
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia. V rámci Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Intenda bola doposiaľ prerozdelená suma 591 903,72 €, prostredníctvom ktorej bolo podporených 183 projektov a 109 jednotlivcov z celého Slovenska.