Nadácia Intenda vyhlasuje výzvu na podporu talentovaných doktorandov (tlačová správa)

07.08.2013

Nadácia Intenda vyhlásila grantové kolo, ktoré je zamerané na podporu talentovaných doktorandov. V rámci programu Podporujeme individuality môžu byť podporení interní študenti doktorandského štúdia v poslednom ročníku vo veku do 30 rokov, ktorých nominuje školiteľ.

Adresátom grantového kola Podporujeme individuality sú interní doktorandi a doktorandky, ktorí sa budú v akademickom roku 2013/2014 v poslednom ročníku štúdia venovať dokončeniu dizertačnej práce. Šesť najlepších z nich získa od nadácie individuálny grant vo výške 3 000 €,“ približuje Správkyňa nadácie Iveta Gnjatovičová a dodáva: „Celková finančná alokácia na program je 19 800 €. Uzávierka výzvy je stanovená na 27. septembra 2013.“  Grantová podpora je určená doktorandom, ktorí sa vo svoje dizertačnej práci venujú ktorejkoľvek zo šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu. Teda  prírodným vedám, technickým vedám, lekárskym vedám, prípadne pôdohospodárstvu, spoločenským, alebo napokon humanitným vedám. 

Podporujeme individuality je program, ktorý bol prvýkrát vyhlásený v roku 2009. V priebehu rokov 2010 až 2012 bolo nadácii adresovaných cca 160 nominácií a žiadostí o grant. Ročne bolo podporených 6 doktorandov a ich školiteľov z každej oblasti vedy a výskumu, to znamená 18 doktorandov a 18 školiteľov. V roku 2010 získal doktorand grant vo výške 3 333 € a jeho školiteľ 333 €, v rokoch 2011 a 2012 bola finančná podpora doktoranda vo výške 5 000 € a jeho školiteľa 330 €.

Podporou talentovaných doktorandov sledujeme ocenenie ochoty, ambicióznosti a tiež jasnej predstavy mladých ľudí, ktorí sa po úspešnom absolvovaní druhého stupňa univerzitného vzdelania rozhodli pokračovať v ďalšom štúdiu a vďaka svojim vedomostiam predstavujú významný spoločenský potenciál. Sú to individuality, ktoré treba oceniť, ale aj podporiť.

Detailnejšie informácie o grantovom kole Podporujeme individuality, vrátane grantových podmienok a formulára žiadostí sú uverejnené na web stránke Nadácie Intenda.

 

Michal Kaliňák

Predseda Správnej rady