Nadácia Intenda vyhlasuje grantové kolo Oživujeme verejný priestor

23.02.2009

Nadácia Intenda vyhlasuje 23. februára 2009 prvé grantové kolo pod názvom Oživujeme verejný priestor, v ktorom podporí aktivity z oblasti neetablovaného umenia, zábavy a športu, realizované mladými ľuďmi od 14 do 30 rokov na Slovensku. O grant môžu žiadať individuálni žiadatelia, občianske a záujmové združenia, neziskové organizácie. Programom Oživujeme verejný priestor chce Nadácia Intenda podporiť ochotu mladých ľudí realizovať projekty vo svojich komunitách a prispieť tak k ich výraznému oživeniu a skvalitneniu života v nich.


Podporené môžu byť napríklad klubové aktivity, výstavy a performance v otvorených priestoroch, akcie v skate parkoch a na športoviskách, budovanie legálnych grafity zón, street art, open air hudobné produkcie, športové podujatia, weby pre mladých ľudí so špecifickými záujmami, slum/free style poetry, filmotéky, divadelné predstavenia a podobne.

Výška podpory na program je 17 000 €, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 999 €.

Žiadosti prijíma Nadácia Intenda do 3. apríla 2009. Podrobnosti o grantovom kole – grantové podmienky ako aj projektové formuláre žiadostí sú k dispozícii na stránke www.intenda.sk alebo priamo v Nadácii Intenda.

Nadácia Intenda vznikla v roku 2001 a odvtedy podporuje programy mladých ľudí a pre mladých ľudí od 14 do 30 rokov. Zakladateľmi Nadácie Intenda sú Rada mládeže Slovenska, Študentská rada vysokých škôl a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Intenda doposiaľ podporila 213 projektov celkovou sumou 934 763 €. Za vlastný program Znižujeme prahy získala Nadácia Intenda v roku 2004 Cenu európskej verejnosti za najlepší prevenčný program roka udeľovaný sieťou European Crime Prevention Network, združujúcou všetky členské štáty EU.