Nadácia Intenda rozhodla o podpore pre 15 nízkoprahových projektov v sume 65 000 EUR

30.03.2011

Nadácia Intenda podporí v druhom grantovom kole programu Ďalej znižujeme prahy 15 organizácií, ktoré v rámci svojich aktivít uplatňujú nízkoprahový prístup ako základný princíp a spôsob práce s deťmi a mladými ľuďmi. Cieľom aktuálneho kola grantového programu je zlepšiť životnú situáciu a umožniť vytváranie nových príležitostí pre deti a mladých ľudí, ktorí sú vystavení ohrozeniu či priamemu znevýhodneniu v dôsledku nepriaznivých sociálnych podmienok, negatívne ovplyvňujúcich ich životy.  

 

Správna rada Nadácie Intenda na svojom zasadnutí dňa 29. marca 2011 prijala odporúčanie expertnej hodnotiacej komisie programu zo dňa 18.marca 2011a schválila finančnú podporu vo celkovej výške 65 000 EUR pre projekty, ktoré najlepšie reflektovali ciele výzvy a na vysokej úrovni naplnili kritéria hodnotenia stanovené v grantových podmienkach programu. Nadácia podporí pravidelné činnosti organizácií súvisiace s poskytovaním nízkoprahových programov a služieb vrátane terénnej sociálnej práce, či budovanie udržateľných profesionálnych kapacít u začínajúcich organizácií.

Zoznam podporených projektov v 2. grantovom kole programu Ďalej znižujme prahy nájdete v prílohe.

 


Vlastný grantový program Žnižujeme prahy (od roku 2009 nesie názov Ďalej znižujeme prahy) realizujeme od roku 2003, od kedy podporujeme vznik nízkoprahových zariadení pre mladých ľudí zo všetkých kútov Slovenska a pomáhame chrániť neorganizovaných mladých ľudí pred nástrahami ulice. Okrem priamej podpory organizácií vo výške 304 773 € sme investovali  aj do podporných aktivít pre tento program (informačné semináre, publikácie, workshopy, konferencie, web stránka) a do vzdelávania pracovníkov nízkoprahových zariadení. Program Znižujeme prahy získal v roku 2004 Cenu verejnosti za najlepší prevenčný program roku 2004.


Ilustračné foto: Združenie STORM, podporené v 1.kole s projektom "Cirkusovanie"

Na stiahnutie