Nadácia Intenda rozdelila 70 000 EUR na rozvoj občianskej spoločnosti

15.07.2009
Nadácia Intenda podporila v rámci programu Rozvíjame občiansku identitu 18 organizácií celkovou sumou 70 tisíc euro. Ich projekty budú „učiť“ mladých ľudí, ako spravodlivo rozdeľovať verejné zdroje, uľahčia budovanie priestorov na diskusie a stretávanie sa neľahostajných ľudí v lokálnych komunitách, alebo pomôžu búrať bariéry mezi majoritou a minoritami v slovenskej spoločnosti. Zámerom programu Rozvíjame občiansku identitu je stimulovať mladých ľudí k tomu, aby neostali ľahostajní k „veciam verejným“ a sami tvorili projekty, ktoré vychádzajú z tém otvorenej občianskej spoločnosti akými sú dialóg, spolupráca, rôznorodosť, či akceptácia inakosti.
 
Preto do 31. 1. 2010 budú svoje projekty realizovať napr. o.z. Rómske internetové rádio, ktoré obohatí svoje vysielanie o multikulturálne témy, spoločnú tému nedotknuteľnosti ľudských a občianskych práv v kontexte doby, poznamenanej neslobodou otvoria projekty Hrubá čiara (19X9) o.z. Truc Sférique zo Žiliny a Téma: 1989 Asociácie Divadelná Nitra.
 
 
Zoznam všetkých podporených projektov v grantovom kole Rozvíjame občiansku identitu:
 
 
organizácia
názov projektu
výška podpory
1.
Regionálna rada mládeže Prešovského kraja
Aktívna mládež = rozvoj obč. spoločnosti
4.350
2.
Združenie Slatinka
Škola aktívneho občana
4.740
3.
Detská organizácia FRIGO
M.A.K. – Mladý aktívny Košičan
4.950
4.
SINA Nitra
Sebaobhajobou proti diskriminácií
4.158,40
5.
Fenestra
Rozpoviem svoj príbeh?
4.997
6.
Nadácia Milana Šimečku
Speak up!
4.920
7.
o. z. Na peróne
Na peróne
3.945
8.
Centrum komunitného organizovania
Hlas mladých
1.576
9.
Nádej deťom
Spoznajte nás
4.999
10.
Mladí sociálni demokrati
Mladí! Poďme voliť v regionálnych voľbách
3.000
11.
Občan a demokracia
Rozvoj zručností občianskej participácie
4.887
12.
Truc sphérique
Hrubá čiara (19X9)
4.999
13.
MULICA
Vzdelávanie stakeholderov
4.500
14.
Ohnivé srdce lásky
Počúvate nás?
3.540
15.
Ľudia proti rasizmu
Hudbou za toleranciu
4.000
16.
Asociácia Divadelná Nitra
Téma: 1989
4.999
17.
Hnutie nespokojných občanov
Alternatívna knižnica a diskusný klub
700
18.
o. z. Rómske internetové rádio
Rómske internetové rádio
739,60