Nadácia Intenda príde budúci rok s novým programom pre mladých

06.09.2013

Nadácia Intenda prichádza s novým programom, ktorý podporuje nápady mladých ľudí a ich snahu aktívne formovať svoje okolie. Nový program vychádza so záverov niekdajšej programovej konferencie, na ktorej sa definovali aktivity pre budúce obdobie.

Nadácia Intenda v priebehu rokov 2009-2012 podporila rozvoj aktívneho občianstva mladých v čiastke 261 000 eur. Finančným balíkom 168 000 eur podporila ohrozené skupiny mladých ľudí. Podpora mladej talentovanej vedy a výskumu bola na úrovni 86 000 eur a na kultúrny potenciál mladých vyčlenila 98 000 eur. Napriek tomu, že tento kalendárny rok ešte nie je uzavretý z hľadiska grantov, už dnes môžeme konštatovať, že v tomto roku boli podporené iniciatívy a nápady mladých ľudí viac ako  100 000 eurami. 

V súčasnosti je vyhlásené 4. grantové kolo nazvané Podporujeme Individuality. Tento grant je sleduje podporu talentovaných doktorandov. Jeho uzávierka je 27.septembra 2013. Do 15.septembra očakávame žiadosti v rámci Projektu štartovacieho bývania pre odídencov z detských domovov a opätovne sme vyhlásili výzvu na v súčasnosti nevyužívaný objekt Kremná pre záujemcov o jeho dlhodobé využívanie na verejnoprospešný účel.

Na podporu ochrany práv detí a mládeže a na podporu rozvoja sociálnych, životných a iných zručností detí a mládeže sme v spolupráci s našou dcérskou spoločnosťou Hotely mládeže Slovenska, a. s. a ďalším partnerom ponúkame pobytové tábory „Intenďáčik“ s komplexným programom, ktoré majú umožniť mimoškolské pobyty pre všetkých žiakov, bez rozdielu tak, aby mali žiaci nezabudnuteľné spomienky na základnú školu.    

Od budúceho roka plánujeme pokračovať v niektorých tradičných a osvedčených grantových kolách, ktoré však budú výrazne rozšírené. Pripravujeme napríklad Inkubátor občianskych združení a neziskových organizácií, čo znamená priamu priestorovú a kapacitnú podporu mládežníckych mimovládnych organizácií v našich priestoroch. Tiež pripravujeme Inkubátor prezentačných príležitostí, ktorý bude sledovať poskytnutie našich priestorových kapacít na prezentáciu aktivít, organizovanie workshopov či konferencií neziskových organizácií a neformálnych skupín. Úspech predpokladáme aj v prípade nového programu pre mladých - grantovej schémy Podporujeme talenty, ktorou chceme podporovať úspešných mladých ľudí, ktorí nemajú možnosti na to, aby sa úspešne prezentovali na súťažných podujatiach v zahraničí.

Nadácia Intenda v týchto dňoch umožnila podporu nadačných aktivít aj integráciou TrustPay platobnej brány. Prostredníctvom nej je možné prijímať platby kartou, ako aj platby prostredníctvom okamžitých bankových prevodov.  To znamená, že umožňujeme takúto formu podpory konkrétnych projektov určených mladým.

Naším cieľom je to, aby sme mladým ľuďom vytvárali možnosti na sebarealizáciu, ktorá garantuje pridanú hodnotu pre širšie okolie. S týmito očakávaniami prichádzame s novým programom pre mladých.

    

Michal Kaliňák

Predseda Správnej rady