Nadácia Intenda pozýva na tréning Možnosti participácie mladých ľudí

Nadácia Intenda v spolupráci so združením PDCS usporiada 3-dňový tréning „Možnosti participácie mladých ľudí“, ktorý je súčasťou grantového programu „Rozvíjame občiansku identitu“, s cieľom podpory aktívnej účasti mladých ľudí na spravovaní komunity a podpory akceptácie kultúrnej rôznorodosti.

Tréning sa uskutoční v dňoch 21. septembra 2009 až 23.septembra 2009 v Liptovskom Jáne v priestoroch Penziónu pod Stráňou.

Počas tréningu sa dozviete a prakticky si vyskúšate:
 • Ako zisťovať špecifické potreby mladých ľudí v obci a meste
 • Ako zvyšovať účasť mladých ľudí na verejnom živote komunity
 • Ako zorganizovať a viesť verejnú diskusiu (priamu i cez internet)
 • Aké sú možné podoby verejných stretnutí
 • Ako aktivizovať pasívnych
 • Ako si budovať vzťahy s predstaviteľmi samosprávy a firiem
 • A ďalšie súvisiace témy podľa očakávaní účastníkov.

  Lektormi tréningu budú Karolína Miková a Dušan Ondrušek zo združenia PDCS, ktoré je partnerom nadácie v tomto programe.

  Cieľom je pre účastníkov vytvoriť podnetný a tvorivý priestor, tak na výmenu skúseností, ako aj na prezentáciu prístupov a aktívne pomenúvanie problémov. Veríme, že toto stretnutie pomôže skvalitniť proces občianskej participácie v slovenskom prostredí.

  Náklady účastníkom tréningu hradí Nadácia Intenda, keďže túto aktivitu chápeme ako súčasť nášho i Vášho príspevku k rozvoju občianskej identity. Účasť je potrebné potvrdiť do 11. septembra 2009, zaslaním vyplnenej návratky.

  POZVÁNKA

  NÁVRATKA

  PROGRAM

  Kontakt:
  Mgr. Zuzana Ivašková
  koordinátorka fundraisingu

  Nadácia Intenda
  Pražská 11, 811 04 Bratislava
  Tel.: 02/ 57 297 251
  Fax: 02/ 57 297 117
  e-mail: ivaskova@intenda.sk
  www.intenda.sk

  Nadácia Intenda je jednou z najväčších slovenských nadácií. Vznikla v roku 2001 a odvtedy svoju pozornosť sústreďuje najmä na rozvoj spoločnosti priateľskej k mladým ľuďom. Doteraz sme spolu podporili 253 projektov a investovali do realizácie nášho poslania celkovo 1 021 763 €.