Nadácia Intenda pozýva na tréning Možnosti participácie mladých ľudí

07.09.2009

Nadácia Intenda pozýva na tréning Možnosti participácie mladých ľudí. Nadácia Intenda v spolupráci so združením PDCS usporiada 3-dňový tréning „Možnosti participácie mladých ľudí“, ktorý je súčasťou grantového programu „Rozvíjame občiansku identitu“, s cieľom podpory aktívnej účasti mladých ľudí na spravovaní komunity a podpory akceptácie kultúrnej rôznorodosti. Tréning sa uskutoční v dňoch 21. septembra 200923.septembra 2009 v Liptovskom Jáne v priestoroch Penziónu pod Stráňou. 

 

Počas tréningu sa dozviete a prakticky si vyskúšate:

 

  • Ako zisťovať špecifické potreby mladých ľudí v obci a meste
  • Ako zvyšovať účasť mladých ľudí na verejnom živote komunity
  • Ako zorganizovať a viesť verejnú diskusiu (priamu i cez internet)
  • Aké sú možné podoby verejných stretnutí
  • Ako aktivizovať pasívnych
  • Ako si budovať vzťahy s predstaviteľmi samosprávy a firiem

 

a ďalšie súvisiace témy podľa očakávaní účastníkov.

Lektormi tréningu budú Karolína Miková a Dušan Ondrušek zo združenia PDCS, ktoré je partnerom nadácie v tomto programe.

Cieľom je pre účastníkov vytvoriť podnetný a tvorivý priestor, tak na výmenu skúseností, ako aj na prezentáciu prístupov a aktívne pomenúvanie problémov. Veríme, že toto stretnutie pomôže skvalitniť proces občianskej participácie v slovenskom prostredí.

Náklady účastníkom tréningu hradí Nadácia Intenda, keďže túto aktivitu chápeme ako súčasť nášho i Vášho príspevku k rozvoju občianskej identity. Účasť je potrebné potvrdiť do 11. septembra 2009.

Kontakt:
Mgr. Zuzana Ivašková
koordinátorka fundraisingu
Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
Tel.: 02/ 57 297 251
Fax: 02/ 57 297 117
e-mail: ivaskova@intenda.sk
www.intenda.sk

Nadácia Intenda je jednou z najväčších slovenských nadácií. Vznikla v roku 2001 a odvtedy svoju pozornosť sústreďuje najmä na rozvoj spoločnosti priateľskej k mladým ľuďom. Doteraz sme spolu podporili 253 projektov a investovali do realizácie nášho poslania celkovo 1 021 763 €.