Nadácia Intenda pozýva na seminár o rozvíjaní občianskej identity

06.05.2009

Nadácia Intenda v spolupráci so združením PDCS usporiada informačno - diskusný seminár, ktorý je súčasťou prezentácie jej nového grantového programu „Rozvíjame občiansku identitu“, s cieľom podpory aktívnej účasti mladých ľudí na spravovaní komunity a podpory akceptácie kultúrnej rôznorodosti. Seminár sa uskutoční 19. mája 2009 v priestoroch Nadácie Intenda na Pražskej ul. č. 11. v Bratislave, rovnaké semináre sa tiež uskutočnia 26. mája 2009 v priestoroch nezávislého kultúrneho centra Stanica v Žiline a 27. mája 2009 v priestoroch OZ Sosna na Zvonárskej č. 12 v Košiciach.

Na seminári budú prezentované základné možnosti účasti mladých ľudí na rozhodovaní na úrovni školy, obce/mesta alebo regiónu. Účastníkom budú predstavené možnosti participácie mládeže z prezentovaných príkladov zo Slovenska i Európy a aktivity organizácií zvyšujúcich rešpekt mladých ľudí voči ľuďom s odlišnou kultúrnou, sociálnou či etnickou identitou a podporujúcich ich aktívny dialóg.
Účastníkom sa zároveň vytvorí podnetný priestor na aktívne pomenúvanie problémov ako aj spoločné hľadanie možností ich riešenia.

Účasť na seminári v Bratislave je potrebné potvrdiť do 13. mája 2009, účasť na seminároch v Žiline a Košiciach do 21. mája 2009.

Viac informácií vrátane prihlášky poskytne:

 

PhDr. Ida Želinská
manažérka programov
Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
tel. č.: 02/57 297 122
fax: 02/57 297 117
e-mail: zelinska@intenda.sk
www.intenda.sk