Nadácia Intenda poskytne na rozvíjanie občianskej identity 67 tisíc euro

11.05.2009

Nadácia Intenda vyhlasuje prvé grantové kolo v rámci svojho nového programu Rozvíjame občiansku identitu. Cieľom programu je stimulovať ďalší rozvoj aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory rozvíjania aktívneho občianstva ako sociálnej zručnosti mladých ľudí a zvyšovania ich citlivosti voči rozmanitosti občianskej spoločnosti. Výška podpory na program je 37.000 €, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 5.000 €.

 

O grant môžu žiadať nadácie, občianske združenia a neziskové organizácie, ktorých projekty budú zamerané na aktívnu účasť na spravovaní komunity a akceptáciu kultúrnej rôznorodosti. Podporené môžu byť napríklad občianske a antidiskriminačné kampane, vzdelávanie o občianstve, verejné diskusie, publikácie oral history, participácia mladých na spravovaní komunity a podobne.

Programom Rozvíjame občiansku identitu chce Nadácia Intenda adresovať priamu podporu smerom k rozvoju občianskych zručností mladých ľudí a profesionálnych pracovníkov s mládežou, posilnenia profesionálnych kapacít organizácií, ako aj k aktívnej stimulácií spoločenského diskurzu na témy občianskej spoločnosti.

Súčasťou vyhlásenia programu Rozvíjame občiansku identitu sú informačno – diskusné semináre, na ktorých budú prezentované možnosti účasti mladých ľudí na rozhodovaní v rámci školy, obce/mesta alebo regiónu, participácie mládeže zo Slovenska i Európy a aktivity organizácií zvyšujúcich rešpekt mladých ľudí voči ľuďom s odlišnou kultúrnou, sociálnou či etnickou identitou. Semináre sa uskutočnia 19. mája v Bratislave, 26. mája v Žiline a 27. mája v Košiciach. Viac informácii o možnosti zúčastniť sa na seminároch nájdu záujemcovia TU.

Žiadosti prijíma Nadácia Intenda do 19. júna 2009. Podrobnosti o grantovom kole – grantové podmienky ako aj projektové formuláre žiadostí sú k dispozícii priamo v nadácii Intenda a na web stránke.

Nadácia Intenda vznikla v roku 2001 a odvtedy podporuje programy mladých ľudí a pre mladých ľudí od 14 do 30 rokov. Zakladateľmi Nadácie Intenda sú Rada mládeže Slovenska, Študentská rada vysokých škôl a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Intenda doposiaľ podporila 213 projektov celkovou sumou 934 763 €. Za vlastný program Znižujeme prahy získala Nadácia Intenda v roku 2004 Cenu európskej verejnosti za najlepší prevenčný program roka udeľovaný sieťou European Crime Prevention Network, združujúcou všetky členské štáty EU.