Nadácia Intenda ponúka strechu nad hlavou

02.08.2013

Nadácia Intenda vyhlási v najbližších dňoch výzvu pre mladých ľudí, ktorí odchádzajú z detských domovov. Jej cieľom je poskytnutie jednej z kľúčových istôt človeka – strechy nad hlavou, ako spôsobu, ktorý uľahčí prechod z detského domova do samostatného života.

Nadácia Intenda vytvorila kapacity pre štyroch mladých ľudí, ktorým poskytne veľmi výhodné ubytovanie v priestoroch bratislavskej budovy YMCA po dobu šiestich mesiacov. Nakoľko ide o pilotný projekt, predpokladáme, že pol roka bude postačujúca doba na to, aby sa niekdajší klienti detských domovov mohli adaptovať na nový život a boli úspešní v hľadaní zamestnania a tiež iného, prijateľného ubytovania.

„Prostredníctvom verejnej výzvy na našu ponuku môžu reagovať bývalí klienti detských domovov zo Slovenska, ktorým sa ukončila ochranná ústavná výchova. Jednou z podmienok pre pridelenie ubytovania je absolvovanie vysokej školy, respektíve pretrvávajúce vysokoškolské štúdium v externej forme. Ďalším hodnotiacim kritériom bude  posúdenie motivačného listu,“ približuje kritériá Správkyňa nadácie Iveta Gnjatovičová.

Sme presvedčení, že títo mladí ľudia aj napriek nepriazni osudu dokázali svoju úspešnosť napríklad tým, že sú vysokoškoláci, čo zároveň pôsobí motivačne aj na iné deti v detských domovoch. Práve preto im ponúkame šancu získať na prechodné obdobie strechu nad hlavou a uplatniť sa na trhu práce v bratislavskom regióne, kde je v porovnaní s inými regiónmi vysoká šanca získať zamestnanie. Nadácia Intenda sa zároveň s touto výzvou obráti na detské domovy a organizácie pôsobiace „na pol ceste“, od ktorých očakávame spoluprácu pri informovanosti o ponuke.

Nakoľko ide o pilotný projekt, nevylučujeme v budúcnosti úpravu kritérií, prípadne vytvorenie ďalších ubytovacích kapacít, ktorými dokážeme pomôcť konkrétnym mladým ľuďom v ich štarte do samostatného života.