Nadácia Intenda finišuje s multikultúrnymi rozprávkami

26.07.2013

Nadácia Intenda finišuje s knihou rozprávok zozbieraných od cudzincov žijúcich na Slovensku. Multikultúrne rozprávky zo 16 krajín sa momentálne upravujú ilustráciami a od septembra budú čítané deťmi na základných školách.

Cieľom tohto projektu je predstavenie originálnych ľudových rozprávok a legiend z krajín ako Brazília, India, Čína, Zimbabwe, Pakistan, Peru, Thajsko, Vietnam, Stredoafrická republika, Tadžikistan, Rusko, Keňa, Kolumbia, Srbsko a Čína. Migranti z týchto krajín žijúci na Slovensku budú od septembra do decembra tohto roka čítať tieto rozprávky spolu s deťmi základných škôl. Do projektu sa nám podarilo zapojiť viac ako 600 detí z 10 škôl z rôznych kútov Slovenska. V školách pôjde o minimálne 30 čítaní, vďaka čomu deťom predstavíme rôzne krajiny a spoločne budeme odstraňovať predsudky či neoprávnené obavy a napokon podporíme formovanie tolerancie voči ľuďom z tretích krajín. Keďže cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl, veríme, že práve forma zoznamovania sa s kultúrou a tradíciami  iných, etník a krajín cez rozprávky a hravou formou cez spoločné čítania dokáže dostatočne zaujať malých žiakov.  na formovanie názorov a postojov detí vo vzťahu k tolerancii voči iným kultúram, etnikám, rasám a náboženstvám.

„Zozbierať rozprávky nebola ľahká úloha, pretože mnoho migrantov si spomenulo len na rozprávky, ktoré boli variantmi známej Popolušky, čo nespĺňalo náš pôvodný zámer. Dokonca sa nám stalo, že rozprávku s rovnakým dejom rozprávali nezávisle od seba dvaja migranti z rôznych krajín. Napriek tomu môžeme konštatovať, že kniha multikultúrnych rozprávok bude originálna, bez toho, aby išlo o identický dej,“ konštatuje Iveta Gnjatovičová, Správkyňa Nadácie Intenda.  

Projekt Multikultúrnych rozprávok podporuje multikultúrny dialóg prostredníctvom finančného príspevku Fondu EÚ pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov, tiež zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov Nadácie Intenda. Celkový náklad knihy rozprávok je 1 000 kusov. Projekt je realizovaný od marca 2013 do decembra 2013.

Michal Kaliňák

Predseda Správnej rady Nadácie Intenda