Mladý človek vo verejnom priestore - VÝZVA

02.04.2012

Vyhlasujeme už 4. grantové kolo v programe Oživujeme verejný priestor, prostredníctvom ktorého aj v tomto roku podporíme aktivity mladých ľudí v oblasti neetablovaného umenia, zábavy, alebo rekreačného športu - ako prejavu kultúrnej a tvorivej sebarealizácie. Celková výška podpory na program je 30 000 EUR, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 200 EUR. O grant môžu žiadať neformálne skupiny, občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie.

 

Našim zámerom je podnietiť mladých ľudí k realizácii svojich nápadov v prirodzenom prostredí komunity. „Program je otvorený rôznorodým prejavom, ktorými chcú mladí ľudia reagovať na svoje rozmanité potreby, pričom očakávame, že budú používať prostriedky najlepšie vyjadrujúce ich kultúru a identitu. Súvisiacim zámerom programu je prispieť k sociálnej revitalizácii verejného priestoru, ktorý považujeme za dôležitý z hľadiska ďalšieho rozvoja komunít a fungujúcej demokracie. Preto uprednostníme podporu takých aktivít, ktoré budú realizované na verejnosti dostupných miestach, v dôsledku čoho bude posilňovaná  interakcia medzi mladými ľuďmi navzájom, rovnako ako medzi mladými ľuďmi a ďalšími skupinami / generáciami v komunitách.“, hovorí programový riaditeľ nadácie Bohdan Smieška.

 

Podporené môžu byť tvorivé aktivity realizované na námestiach, v parkoch, v skate parkoch ale aj akcie na legálnych graffiti zónach, street art projekty, open air hudobné produkcie, happeningy, projekty zlepšujúce vzťah verejnosti k životnému prostrediu, vytváranie otvoreného virtuálneho priestoru pre špecifické komunity, športové podujatia zapájajúce komunitu a podobne.

 

Žiadosti prijímame do 27. apríla 2012.

 

Viac informácií (grantové podmienky a projektový formulár žiadosti) v sekcii programu.

 

Inšpirovať sa podporenými projektmi z minulých ročníkov môžete v rubrike programu Deje sa.

 


 foto: Tibor Géci - RendezJam 2011