Mladí ľudia oživia verejné priestory

05.05.2010

Nadácia Intenda rozdelí v rámci druhého grantového kola programu Oživujeme verejný priestor medzi 28 mimovládnych organizácií a neformálnych združení spolu 25 720 €. Suma je určená na podporu projektov mladých ľudí v oblastiach neetablovaného umenia, zábavy a športu, sprístupňovania externého verejného priestoru a rozširovania priestorových kapacít komunity, ktoré sa budú realizovať v mestách, obciach aj vo virtuálnom priestore.

Výzva programu, ktorej špecifikom bolo, že uchádzať sa o podporu mohli nielen organizácie, ale aj neformálne skupiny mladých ľudí s dobrými nápadmi, sa stretla opäť s veľkým záujmom – v čase uzávierky bolo do nadácie doručených 117 žiadostí.

Správna rada nadácie na svojom zasadnutí dňa 5.5.2010 prijala odporúčanie expertnej hodnotiacej komisie programu a schválila finančnú podporu pre 28 projektov, ktoré najlepšie reflektovali ciele výzvy a splnili kritéria hodnotenia.

Aj vďaka podpore nadácie sa tak môže nanovo využiť existujúci klubový priestor pre športové aktivity mladých Rómov a ich komunitných vrstovníkov v Stropkove, ďalej sa tiež môže rozvíjať projekt pouličnej ligy mladých vo futbale v Petržalke, alebo sa sprístupnia priestory ulice mladým cyklistom obmedzením automobilovej dopravy v Žiline.

V oblasti podpory neetablovaného umenia, kultúry a zábavy nadácia podporí okrem iného revitalizáciu zabudnutého priestoru na nábreží rieky v Nitre, ktoré sa počas celého leta sprístupní pre prezentáciu menšinových umeleckých žánrov mladými ľuďmi pre mladých ľudí, alebo neformálne umelecké wokshopy v oblasti multimédií pre žiakov stredných škôl v Novohradskom regióne, letné premietania filmov pod holým nebom v Rožňave, či výtvarné happeningy mladých ľudí spojené s diskusiami o urbanizme na netradičných miestach v Prešove.

Realizácia podporených projektov bude prebiehať do 31. októbra 2010.

Prehľad projektov podporených v druhom grantovom kole nájdete v prílohe.

Na stiahnutie