Mladí ľudia oživia verejné priestory

06.05.2011

V treťom grantovom kole programu Oživujeme verejný priestor rozdelíme medzi 28 mimovládnych organizácií a neformálnych združení spolu 26 245,50 €. Suma je určená na podporu projektov mladých ľudí v oblastiach neetablovaného umenia, zábavy a športu, sprístupňovania externého verejného priestoru a rozširovania priestorových kapacít komunity, ktoré sa budú realizovať v mestách, obciach aj vo virtuálnom priestore.


Výzva programu, ktorej špecifikom bolo, že uchádzať sa o podporu mohli nielen organizácie, ale aj neformálne skupiny mladých ľudí s dobrými nápadmi, sa stretla opäť s veľkým záujmom – v čase uzávierky bolo do nadácie doručených 141 žiadostí. Správna rada nadácie na svojom zasadnutí dňa 06.05.2011 prijala návrh expertnej hodnotiacej komisie programu a schválila finančnú podporu pre 28 projektov, ktoré najlepšie reflektovali ciele výzvy a splnili kritéria hodnotenia.
 

V Rimavskej Sobote mladí ľudia zo združenia Oxymoron vybudujú krytý skatepark. V Žiline na rieke Rajčianke vznikne vďaka iniciatíve Students Leaders o. z. trvalá umelá surfová vlna. V Banskej Bystrici sa uskutoční pod vedením ARTTODAY streetart a graffiti podujatie, ktorého ústrednou témou je vizuálna premena sídlisk, ktorá sa v súčasnej dobe na Slovensku odohráva. HRANA ponúkne mladým ľuďom z východoslovenského regiónu možnosť tvorivo sa prezentovať počas Multikultúrneho Amatérskeho Filmového Inventáru Názorov. Združenie PBlog z Považskej Bystrice prichádza s realizáciou konceptu „Medzi mestom a mostom“, ktorého cieľom je navrhnúť možné riešenie priestoru, ktorý sa utvára pod diaľničnou estakádou. Nevyužívaná časť mestského parku Lanice vo Zvolene ožije vďaka aktivitám Združenia Slatinka. V Bratislave počas letných mesiacov vstúpime do čajovej záhrady s Róbertom Strakom. Projekt Dizajnvíkend, organizovaný združením "punkt" už po tretí krát oživí verejný priestor mesta reflektujúc aktuálne dianie na lokálnej dizajnérskej scéne. Mladí umelci odprezentujú umenie street artu pre divákmi v projekte „Off-line Kultúra naživo“ organizovaným združením Zaostri. Nový film z Prešova zrealizuje vystúpenia mladých a začínajúcich hudobníkov, pesničkárov, básnikov a spisovateľov. V Nitre umožní projekt Daniela Didu „Bunka - miesto pre súčasnú kultúru“ prezentáciu súčasného umenia, realizovanie kultúrnych aktivít, workshopov a diskusií. V Banskej Štiavnici sa pod taktovkou Štokovca odohrá víkendový happening obsadenia a oživenia verejného priestoru vlakovej stanice. Že cyklistika môže byť aj životný štýl opäť potvrdí OZ Mulica. Na futbalovom ihrisku v obci Košarišská si zakopú jedenástku a nielen v Rožňave zakotví kočovný kinematograf.
 

Prehľad všetkých podporených projektov nájdete v prílohe.

 


Ilustračné foto:
Záber z vernisáže Niny Šoškovej :relax (out_in) v rámci projekt Outdoor gallery realizovaného v 2.grantovom kole programu Oživujeme verejný priestor

Na stiahnutie