Mediálne multikultúrne dielne

Dilemy zahraničnej pomoci

Vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV, profesor Workie Tiruneh svoju prednášku s názvom „Dilemy zahraničnej pomoci“ otvoril...

Azim Farhadi: „Kde je človek spokojný, tam je doma.“

Dňa 4. novembra zavítal na Katedru žurnalistiky na Komenského Univerzite jej bývalý žiak, Azim Farhadi. Pochádza z Afganistanu,...

Jumma Haydary: „Chcel som sa vrátiť naspäť do Afganistanu.“

Žurnalistom žurnalistiky prišiel porozprávať nielen o Afganistane, ale aj o svojej práci na Slovenskej technickej univerzite a...

Aby sme si porozumeli…

Konferencia o multikultúrnosti poukázala na to, ako médiá ovplyvňujú naše súžitie s ľuďmi iných kultúr.

Nadácia Intenda začala s realizáciou mediálnych multikultúrnych...

Nadácia Intenda začala od 1. apríla 2014 s realizáciou mediálnych multikultúrnych dielní pre deti. Nadácia sa tak snaží vytvoriť...