ľudia v nadácii

Nadácia Intenda
Tel.:+421 2 57 297 113
 
 

Správca Nadácie Intenda

Mgr. Branislav Mráz

Správna rada Nadácie Intenda

predseda  

Mgr. Michal Dyttert

členovia

Juraj Antal

PhDr. ThDr. Ján Buc, PhD.

Mgr. Katarína Stoláriková

Mgr. Art. Mário Kičák, ArtD

Mgr. Karol Klobušický

Ing. Ľuboš Majer, MBA

PhDr. Veronika Trstianska, PhD.

Mgr. Jaroslav Sýkora

 

Dozorná rada Nadácie Intenda

JUDr. Juraj Daniš, PhD.

Erik Bednár