ľudia v nadácii

Nadácia Intenda
Tel.:+421 2 57 297 113
 
 

Správca Nadácie Intenda

Karol Brix

Správna rada Nadácie Intenda

predseda  

Mgr. Michal Dyttert

členovia

Mgr. Karol Klobušický

Mgr. Jaroslav Sýkora

Mgr. Peter Kulan

PhDr. Veronika Trstianska, PhD.

Mgr. Katarína Stoláriková

Kristína Zelná

Juraj Lizák

 

Dozorná rada Nadácie Intenda

JUDr. Juraj Daniš, PhD.

Erik Bednár