kontakt

Nadácia Intenda
Pražská 11
811 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: + 421 2/57 297 113
fax.: + 421 2/57 297 117
intenda@intenda.sk
www.intenda.sk

Nadácia je registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z.
o nadáciách na Ministerstve vnútra SR dňa 18.07.2001 
pod registračným číslom: 203/NA-96/621

IČO: 36 069 787
DIČ: 2020285806
IČ DPH: SK 2020285806

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo transparentného účtu: 5057186478/0900