Desať rokov na ceste k dobrej spoločnosti - film

22.03.2012

Krátky film približuje rozmanité aktivity podporené nadáciou očami ich aktérov, ktorí či už spontánne, angažovane, kreatívne alebo sofistikovane prispievajú k postupnému prerodu slovenskej spoločnosti na DOBRÚ SPOLOČNOSŤ.  Pod takýmto pojmom si predstavujeme spoločnosť, ktorá je otvorená a prajná voči rozmanitosti, angažovaná vo vzťahu k svojej minulosti, prítomnosti aj budúcnosti, solidárna voči tým, ktorí sa ocitli na okraji a oceňujúca tých, ktorí jej prinášajú nové poznanie.

 

Film vznikol pri príležitosti desiatich rokov existencie nadácie. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k jeho vzniku! Ďakujeme účinkujúcim - symbolickým reprezentantom všetkých aktérov občianskej spoločnosti prispievajúcich k jej rozvoju, ďalej Andrei Gajdošovej a Ivanovi Ježíkovi z neziskovej organizácie Voices za spoluprácu na jeho realizácii a napokon Petrovi Važanovi a Martinovi Králikovi, ktorí ideu filmu zhmotnili do finálnej podoby.

 

POZRIEŤ FILM