Zoznam žiadateľov o grant - Oživujeme verejný priestor

16.05.2014

Zámerom programu Oživujeme verejný priestor je zvýšiť sebadôveru mladých ľudí prostredníctvom vytvárania podmienok na ich sebarealizáciu v prirodzenom prostredí komunity. Chceme podporiť jedinečné prejavy rôznorodých skupín mladých ľudí realizovaných vo verejnom priestore s dopadom na širšie spoločenstvo. Sprievodným zámerom programu je prispieť k fyzickej a sociálnej obnove verejného priestoru, ktorý vnímame ako dôležitý z hľadiska ďalšieho sociálneho rozvoja komunít.

Výzva bola vyhlásená 14. apríla 2014 a do termínu uzávierky sme obdržali 64 žiadostí, ktoré budú predložené na posúdenie hodnotiacej komisii.

Výsledky budú známe koncom júna.

 

Zoznam všetkých žiadateľov o grant v programe Oživujeme verejný priestor si môžte pozrieť v tabulke "Zoznam žiadateľov OVP 2014".