Začína absolventská prax v Intende

04.08.2014

Nadácia Intenda ponúkla mladým ľuďom absolventskú prax - príležitosť pracovať v nadácii pre mladých a získavať nové skúsenosti. Na pracovné ponuky zareagovalo 49 mladých ľudí. Väčšina z nich mala záujem pôsobiť v pozícii, ktorá je úplne iná ako to, čomu sa venovali počas štúdia.


Záujem o absolventskú prax v nadácii prejavilo 49 ľudí. Z tohto počtu však len 4 spĺňali podmienky § 51 absolventskej praxe. O absolventskú prax sa uchádzalo až 16 študentov 2 stupňa vysokoškolského štúdia, pričom jednou z kľúčových podmienok je ukončenie stredoškolského, alebo vysokoškolského štúdia. Až 31 záujemcov pochádzalo z iných odborov štúdia, ako napr. absolventi Pozemných stavieb a architektúry, či Vodných stavieb alebo aj divadelných štúdií, prejavilo záujem o pracovnú pozíciu novinár/žurnalista. Podobne o pozíciu referent marketingu prejavili záujem absolventi chemickej informatiky, manažérskeho rozhodovania a informačných technológií, strojníckej priemyslovky, stavebnej fakulty, či poštového inžinierstva.


Správkyňu nadácie Intenda Ivetu Gnjatovičovú teší záujem mladých ľudí pôsobiť na nadácii, hoci na margo žiadostí tvrdí: „Prekvapilo nás, ako záujemcovia o prácu, nečítajú požiadavky na uchádzača, reagujú bez ohľadu na ich vzdelanie či skúsenosti. Na druhej strane sme milo prekvapení záujmom zahraničných Slovákov zo Srbska a tiež snahou tureckého študenta z Ege University v Izmire“. 


Úrad práce sociálnych vecí a rodiny koncom júla uzatvoril s jedným uchádzačom Dohodu o absolventskej praxi a o poskytnutí príspevku na vykonávanie absolventskej praxe v Nadácii Intenda s platnosťou od 1.8.2014. Ďalšie 2 dohody sú v štádiu spracovania. Takže príchod ďalších nových kolegov je otázkou veľmi krátkeho času.

Michal Kaliňák
Predseda správnej rady