Z dejín do debát

19.01.2015

25. výročie nežnej revolúcie si žiada obzretie sa za touto zásadnou udalosťou, reflektovať ju a s odstupom času sa pozerať aj na iné ako pozitívne aspekty tohto míľnika v našich samostatných dejinách. Diskusie a debaty pri tejto príležitosti zorganizovala Slovenská debatná asociácia, ktorej projekt Z dejín do debát, podporila Nadácia Intenda v programe Rozvíjame občiansku identitu.

Dňa 17. 12. 2014 sa konali v Bratislave až dve podujatia tohto projektu a my sme navštívili diskusiu na Gymnáziu J. Hronca. Práve stredoškolské prostredie je správnym miestom na debatu o našej nedávnej histórii, ku ktorej sa mnohí, nielen mladí, stavajú pasívne a s nezáujmom. SDA vzdeláva a vedie mladých diskutérov, ktorí majú na týchto diskusiách možnosť ukázať svoje schopnosti, prezentačné zručnosti a argumentačnú výbavu. Podujatie otvorila debata dvoch skupín po troch diskutéroch na tému 25. výročie nežnej revolúcie, ktorí proti sebe argumentovali v téze o úlohe a význame širokej verejnosti pri zvrhnutí komunistického režimu. Jeden tím sa snažil obecenstvo presvedčiť, že ľud nezohral pri udalostiach spred 25 rokov zásadnú úlohu a koniec komunistickej éry v Československu bol výsledkom vonkajších geopolitických zmien, druhý tím obhajoval názor, že pád komunizmu by sa neuskutočnil bez zapojenia občanov krajiny do revolučných udalostí. Bolo vidieť pripravenosť a prehľad mladých stredoškolákov v tejto téme, rozhodnosť stáť si za vlastným názorom a oponovať druhej strane. Táto výmena názorov mala otvorený koniec, teda poslucháči z radov stredoškolákov si na základe presvedčivých alebo nepresvedčivých výstupov svojich spolužiakov mohli utvoriť vlastný obraz o rozoberanej téme. Ďalšou rovinou podujatia bola následná diskusia s Miroslavom Kusým, slovenským politológom a filozofom. Ten svoje svedectvo o režime podal ľudským spôsobom, nestaval sa do roly martýra a porozprával poslucháčom, ktorí sa narodili už v slobodnej spoločnosti o tom, ako odmietol emigráciu, pretože aj napriek režimu sa mu na Slovensku stále páčilo. Ďalej opisoval výsluchy a postihy, ktoré dopadli na každého, kto sa otvorene vyhranil voči režimu, ale aj o tom ako sám nedokázal fungovať vo vysokej politike a byť tým, kto rozhoduje o živote obyčajných ľudí. Po jeho slovách neostalo ticho, ako sa na školských diskusiách často stáva, ale študenti sa aktívne zapájali a pýtali sa človeka, ktorý je pamätníkom a bol priamo prítomný pri zásadných udalostiach, ktoré dopomohli režim zvrhnúť.

SDA každoročne školí diskutérov, mladých záujemcov a otvára diskusie s vážnymi témami. Obe činnosti sú rovnako dôležité a mladí ľudia si tak vytvárajú svoj názor a zapájajú sa aktívne do debát na témy, ktoré nie sú čierno-biele a ponúkajú priestor na širokú argumentáciu.

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda