Výsledky hodnotenia v šiestom ročníku programu Podporujeme súčasné umenie

30.05.2014

V šiestom ročníku grantového programu Podporujeme súčasné umenie, ktorého cieľom bolo podporiť realizáciu ambicióznych umeleckých projektov, umožniť verejnú prezentáciu najtalentovanejším absolventom štúdia umeleckých smerov či posilniť povedomie verejnosti o súčasnej mladej umeleckej scéne prostredníctvom prezentačných a reflexívnych aktivít, podporí Nadácia Intenda 22 projektov celkovou sumou 20 000,- €.

Do dátumu uzávierky, stanovenej na 11. apríla 2014, prišlo do nadácie 91 projektov, ktoré splnili všetky formálne kritériá uverejnené v grantových podmienkach programu. Celková požadovaná suma činila takmer 117 tisíc € a keďže väčšina projektov disponovala vynikajúcou umeleckou úrovňou, hodnotiacu komisiu v zložení Lucia Gavulová – kurátorka súčasného umenia, Peter Šulej – spisovateľ a šéfredaktor časopisu Vlna, Barbara Gindlová – divadelná teoretička, aktivistka a projektová manažérka, Filip Vančo – fotograf, pedagóg a galerista a Slavomír Krekovič - kultúrny manažér, muzikológ, hudobný dramaturg a redaktor, čakala náročná úloha vybrať tie zámery, ktoré najlepšie naplnili ciele výzvy a medzi ktoré bude rozdelená čiastka 20 tisíc € alokovaná pre toto grantové kolo.

Komisia po individuálnom posúdení a ohodnotení projektov zasadla dňa 26.5.2014 na spoločnom zasadnutí, kde sa postupne prerokovali všetky projekty. Hodnotitelia neprihliadali na regionálne hľadisko, alebo primerané rozdelenie podľa cieľových skupín či umeleckých žánrov, ale zamerali sa výhradne na kvalitu, umelecký prínos a potenciál projektov. Konečné rozhodnutie hodnotiacej komisie o podpore každého projektu prebehlo konsenzuálne. Správna rada nadácie dňa 30. mája 2014 schválila Uznesenie expertnej hodnotiacej komisie o návrhu projektov na podporu bez pripomienok.

Finančná podpora z programu v roku 2014 smeruje ku trom čerstvým absolventom a absolventkám bakalárskeho alebo magisterského štúdia umeleckých smerov, štyrom mladým umelkyniam a umelcom a pätnástim kolektívnym iniciatívam zameraným na tvorbu, prezentáciu či reflexiu súčasného umenia a kultúry.

 

 PSU 6.GK - Zoznam podporených projektov

Číslo projektuSubjektNázov projektuSchválená suma
NI-PSU/2014-053trivjednomSELF 2014 - O ľuďoch, ktorým netreba hovoriť, čo majú robiť1.100,- €
NI-PSU/2014-065Exitab, o.z.Casi Cada Minuto / Imre Kiss - Split LP Paralely súčasnej Slovenskej a Maďarskej elektronickej a experimentálnej hudby na vinyle1.100,- €
NI-PSU/2014-047HALA, o.z.HALA 20141.100,- €
NI-PSU/2014-065Hurhaj, o.zInovativna tvorba súčasných mladých skladateľov1.100,- €
NI-PSU/2014-020Gruska JonášLOM1.100,- €
NI-PSU/2014-057Babicová MonikaTvorba divadelnej inscenácie Stabilizácia1.259,- €
NI-PSU/2014-064Mladý pes n.o.Krakatoa talk club Vol. 2800,- €
NI-PSU/2014-001Kolenčíková DeanaPozdrav z Bratislavy / Greetings from Bratislava405,- €
NI-PSU/2014-029Novota AdamTutti frutti: festival súčasného umenia a kultúry - praktická časť diplomovej práce500,- €
NI-PSU/2014-089Júdová MáriaBioDance1.000,- €
NI-PSU/2014-018Hardness & BlacknessČasopis X / Pamäť a záznam1.200,- €
NI-PSU/2014-026Žabková ZuzanaIVENTÚRA700,- €
NI-PSU/2014-039HotDock, o.z.STE NA1.000,- €
NI-PSU/2014-050Varga JaroslavKnižnica - autorská kniha700,- €
NI-PSU/2014-060Kolenčík AndrejKar (Pracovný názov)1.500,- €
NI-PSU/2014-004Gašparová Valéria, Mgr.Art ArtDUrbánne organizácie336,- €
NI-PSU/2014-008APARTAPART LABEL 2014800,- €
NI-PSU/2014-041Mačáková PaulínaRecircle1.000,- €
NI-PSU/2014-056Koronthályová Kristína, Bc.MindVjing počas literárneho prednesu300,- €
NI-PSU/2014-077Bukový Ľubomír, Mgr.ArtPrivate Streets Besy 2014800,- €
NI-PSU/2014-086Gonda PeterDivadelné dielne v Bohniciach1.100,- €
NI-PSU/2014-087Udvardyová LuciaEasterndaze - Platforma pre súčasnú hudbu vo východoeurópskom kontexte

1.100,- €

 

Tu nájdete prehľad podporených žiadostí s informáciami o projektoch