Urbánne organizácie

28.10.2014

Urbánne organizácie je názov projektu Valérie Gašparovej, ktorá sa dlhodobo venuje architektúre, urbanizmu a digitálnym médiám. Má za sebou kolektívnu výstavu Senzibilné povrchy v Prahe, alebo TACE v Ljubljane, pričom tento tímový projekt sa zaoberal metódou digitálneho navrhovania na základe reinterpretácie kódov vybratých architektonických diel. Projekt mladej umelkyne a architektky podporila Nadácia Intenda v programe Podporujeme súčasné umenie.
Urbánne organizácie nadväzujú na predošlý projekt Interpretácia architektonických záznamov, ktorý pozostával z digitálnych tlačí na plátne a video-projekcie zobrazujúcej simulácie reorganizácie vybratej urbánnej lokality. Aktuálny projekt predstavuje prepojenie umenia, nových technológií a urbánneho výskumu. Jeho cieľom je inštalácia pozostávajúca z realizácie experimentálneho urbánneho 3-D modelu a kolekcie grafických notácií vo forme video projekcie. Náplňou grafických notácií je diferenciácia zastavaných a nezastavaných plôch, prírodných plôch a komunikácií. Tieto grafické notácie sa ďalej transformujú do 3-D fyzických modelov využitím CNC technológií. Vzniknuté modely potom slúžia na spájanie do variabilných zoskupení. Návštevníci inštalácie tak môžu testovať model a vytvárať nové zoskupenia a priestorové vzťahy a uvažovať tak o urbánnych procesoch akými sú reorganizácia alebo urbánna dynamika. Takýto experimentálny model slúži ako nástroj, prostredníctvom ktorého je možné bližšie porozumieť problematike vývoja súčasných miest.
Okrem samotného viditeľného výstupu sa plánujú aj tematické prezentácie a diskusie na tému realizovaného diela a o vývoji súčasných miest. V súčasnosti prebieha finalizácia projektu. O tom, kde a kedy sa bude konať inštalácia projektu Urbánne organizácie vás budeme včas informovať.

 

Ondrej Čičman, Nadácia Intenda