Tretie Kreatívne ráno ++ o židovskej menšine na Slovensku

20.11.2014

Už etablovaná diskusná platforma neziskovej organizácie Midl Kreatívne ráno sa v roku 2014 rozšírila o nový subprojekt - Kratívne ráno ++, v ktorej sa mali študenti stredných škôl možnosť stretnúť na neakademickej pôde KC Dunaj s významnými predstaviteľmi troch národnostných menšín a odborníkmi na túto tému. Cieľom série ranných sviežich diskusií bolo podnietiť mladých ľudí k širšiemu rešpektu odlišností národností žijúcich na rovnakom území ako oni a búrať predsudky a bariéry, ktoré sú nezriedka vytvorené už v stredoškolskom veku.

Autori projektu systematicky pracovali s rovnakou skupinou mladých ľudí, pre ktorých pripravili osvedčenú dramaturgiu pozostávajúcu zo zaujímavých filmových projekcií a prezentácií starostlivo zvolených hostí z radov vedcov, umelcov a verejných činiteľov, v rámci ktorej sa interaktívne a nekonvenčne oboznamovali s rozmanitými aspektami identity rómskej, maďarskej a židovskej menšiny žijúcej na Slovensku. Zámerom projektu bolo zvýšiť ich rozhľadenosť, schopnosť akceptovať, tolerovať a prirodzene spolupracovať v širokej škále rozmanitosti komunity a spoločnosti. 

Pozvanie zúčastniť sa debát so študentami prijali inšpiratívni ľudia z menšín žijúcich na Slovensku, ktorí majú za sebou viditeľné výsledky a chceli porozprávať mladým ľuďom nielen o histórií a odlišnostiach svojich kultúr, ale aj o spoločnom živote a práci, nielen o tom, čo nás rozdeľuje, ale najmä o tom, čo spája národnosti žijúce na rovnakom území. 

Po prvej diskusii zameranej na rómsku menšinu a druhom dopoludní venovanom Slovákom maďarskej národnosti sa 20. novembra stretli študenti dvoch bratislavských stredných škôl na poslednom stretnutí série, ktoré sa zaoberalo zložitou históriou aj aktuálnou situáciou židovského obyvateľstva - a ako sa ukázalo nielen na Slovensku, ale aj v globálnom kontexte. Úvod podujatia patril filmovému svedectvu Magdalény Robinsonovej o hanebnej kapitole našich dejín, počas ktorej bola perzekuovaná a vyvraždená významná časť obyvateľstva Slovenska. Následná prezentácia tvorcov dokumentu (réžia: Marek Šulík) doplnila historickú líniu aj o ďalší, osobný kontext vzniku filmu. Po emocionálne vypätom  úvode nasledovala nemenej náročná časť, počas ktorej reflektovali Peter Salner z Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR a filozof a občiansky aktivista Fedor Blaščák historické, geopolitické, náboženské a ďalšie súvislosti židovstva v kontexte súčasnej zložitej svetovej situácie. Vnímavá mládež, ktorej otázky smerovali častokrát až na "dreň" problému - nanešťastie aktuálneho rovnako dnes ako pred vyše sedemdesiatimi rokmi - ocenila rozhľad prednášajúcich a ich zanietenie pre spravodlivosť a objektívny, historizujúci prístup ku riešeniu neľahkých výziev, ktorým (opäť) čelí dnešná spoločnosť. Záver podujatia osviežil televízny redaktor, hudobník a tvorca portálu DELET Michael Szatmáry, ktorý si vzal na prvý pohľad možno menej vážne, ale o to naliehavejšie, na mušku svojho príspevku antisemitizmus v našej spoločnosti i jeho zdroje a riziká v širšom ponímaní.

Formát Kreatívne ráno ++ významne obohatil ponuku neformálneho vzdelávania mladých ľudí. Aktivity projektu vyvolali diskurz o dôležitých témach v našej spoločnosti, častokrát aj kontroverzných a provokatívnych, prostredníctvom ktorých si mohli mladí ľudia rozšíriť svoje obzory, lepšie pochopiť život a kultúru národnostných menšín a opraviť stereotypy vo vnímaní rozmanitosti ľudí, s ktorými zdieľajú rovnaký priestor i históriu. Spojením týchto atribútov vznikla jedinečná platforma svojho druhu - sme potešení, že Nadácia Intenda sa mohla na projekte podieľať formou podpory v grantovom programe Rozvíjame občiansku identitu.