Študenti upozorňujú starostov na problémy v slovenských obciach

14.11.2014

V banskobystrickom centre nezávislej kultúry Záhrada vyhlasoval 6. novembra Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť výsledky súťaže svojho portálu OdkazPreStarostu.sk pre študentov stredných škôl Vychytaj problémy svojho mesta. Projekt podporila Nadácia Intenda v 6. grantovom kole programu Rozvíjame občiansku identitu.

Medzi mladými vládne skeptický postoj o možnostiach ovplyvňovať veci verejné. Cieľom súťaže je preto povzdudiť ich záujem o dianie v obciach a mestách kde žijú. Úlohou stredoškolákov bolo identifikovať niekoľko nedostatkov na verejných priestranstvách, fotograficky ich zdokumentovať a zistiť, aké konkrétne všeobecne záväzné nariadenie bolo porušené a ktorý odbor miestneho zastupiteľstva má riešenie týchto problémov v kompetencii. V spolupráci s portálom OdkazPreStarostu.sk potom svoje zistenia komunikovali miestnym starostom či primátorom, ktorí boli zodpovední za nápravu stavu.

Hlavnú súťaž spestrila pri tohtoročnom podujatí i fotografická súťaž, prostredníctvom ktorej študenti nápaditým spôsobom upozorňovali na problémy, s ktorými sa v mieste kde žijú stretávajú.

Okrem zorientovania sa v niektorých aspektoch komunálnej politiky a prebudenia záujmu o okolie a komunitu, bolo najvýznamenjším prínosom projektu pre zúčastnených mladých ľudí poznanie, že aj oni môžu ovplyvňovať dianie v obci / meste / spoločnosti. Že miestni zástupcovia a politici by mali a aj vedia mládež akceptovať ako partnerov v dialógu a že v spoločnosti existujú fungujúce mechanizmy ako môžu občania riešiť problémy, na ktoré narážajú.

Výsledky súťaže nájdete v blogu na portáli OdkazPreStarostu.sk.