Spúšťame individuálnu schému na podporu talentov

28.02.2014
Občas mladé talenty nestopne lepší súper, či chýbajúci kúsok povestného šťastia, ale peniaze na vycestovanie. Preto prichádzame so schémou na podporu mladých talentov, ktorá im má dopomôcť na ceste za úspechom.
 
Nová, individuálna schéma s názvom Podporujeme talenty je určená pre úspešnú prezentáciu na podujatiach v zahraničí. Touto formou chceme prispieť k realizácii kvalitnejšieho rozvoja vlastného vzdelávania mladých ľudí a umožniť im dosahovanie individuálnych cieľov. Preto v tomto roku podporíme rozvoj nadanej mladej generácie a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Popri grantových programoch  sme tak rozšírili podporu aj o schému pre mladých ľudí, ktorí zo sociálnych dôvodov nemajú na svoj osobnostný rozvoj rovnaké podmienky ako ich rovesníci.
 
Oprávnenými žiadateľmi sú mladí ľudia vo veku 6 až 21 rokov, teda žiaci základných a stredných škôl. Účelom podpory talentov je pokrytie cestovných nákladov, ubytovacích nákladov, stravného, či napríklad registračných poplatkov, alebo ďalších výdavkov, ktoré bezprostredne súvisia s možnosťou účasti na podujatiach a ktoré umožňujú mladým ľuďom prezentovať svoje výnimočné schopnosti v zahraničí.
 
Podporíme záujmové činnosti mladých vedcov na medzinárodnej úrovni, účasť na medzinárodných súťažiach po úspešnej účasti na celoštátnom podujatí podľa viacerých oblastí. Napríklad súťaže pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín, súťaže pre osobitné skupiny detí, umelecké či predmetové oblasti. Schéma tiež počíta s podporou pre talenty v oblasti športovej činnosti jednotlivcov na medzinárodnej úrovni.
 
V rámci podpory talentov bude o udelení finančnej podpory rozhodovať Správna rada Nadácie Intenda a to v pravidelných intervaloch. Výzva potrvá priebežne, do 30. novembra 2014. Na Podporu talentov má nadácia pre tento rok vyčlenených 7 500 eur z vlastných zdrojov. Prostriedky budú navýšené o príspevky občanov a firiem, ktorí v rámci svojich filantropických aktivít chcú podporovať mladé talenty na ich ceste k úspechu. 
 
Preštudujte si podmienky schémy a postupujte podľa jednotlivých krokov: