Rozvíjame občiansku identitu – zoznam žiadateľov v 6. ročníku programu

21.03.2014

Do termínu uzávierky stanovenej na 14. marca 2014 prišlo do nadácie spolu 67 projektov občianskych združení, neziskových organizácií a nadácií, reagujúcich na ciele výzvy. Ani jeden projekt nebol vyradený, organizácie žiadajú dovedna 182 823,00 €.

Programová výzva je adresovaná subjektom a aktérom mimovládneho sektora, ktorí dokážu tvorivým spôsobom kultivovať súčasnú generáciu mladých ľudí v oblasti hodnôt demokracie a ľudských práv a zároveň mobilizovať mladých ľudí k aktívnej účasti na angažovaných procesoch občianskej spoločnosti. Finančná podpora smeruje predovšetkým k priamej podpore aktivít, ako i k aktívnej stimulácii celospoločenskej diskusie na témy súvisiace s cieľmi výzvy. Viac o programe.

Výsledky hodnotenia budú známe začiatkom mája 2014. 

 

 

Foto: Braňo Bibel  / Cyklokoalícia, Leto s námestím - Susedský festival (ROI 5.GK)