Projekcie letného kina otvorili sezónnu kultúrnu a komunitnú platformu na nádvorí gymnázia v Banskej Bystrici

15.07.2014

Neformálna skupina študentov Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského, miestnych aktivistov a dobrovoľníkov začala v minulom roku zveľaďovať priestor nádvoria, ktoré zdieľa gymnázium  spolu s Obchodnou akadémiou na Tajovského ulici v Banskej Bystrici. Zanedbané nádvorie školy, prehliadané napriek svojej jedinečnej architektúre, sa im podarilo upraviť na letné filmové premietania. „Kino v bazéne“ počas dvoch letných mesiacov navštívilo viac ako 900 divákov a diváčok a projekt ukázal potenciál, ktorý nádvorie ponúka, takže sa autori myšlienky rozhodli v aktivitách pokračovať a priestor rozvíjať a dopĺňať o ďalšie možnosti a funkcie. Letné kino, ktorého  program na mesiac júl nájdete TU, bude v ďalšej sezóne rozšírené aj o koncerty, výstavy a divadelné produkcie.
Okrem obohatenia programu banskobystrického kultúrneho leta má projekt aj komunitný rozmer – dôležitú úlohu v ňom zohráva participácia miestnych obyvateľov, ktorí majú možnosť vyjadriť sa napríklad aj k umeleckej dramaturgii či technickým postupom pri úpravách prostredia. Autori projektu sa tak snažia vytvoriť medzi komunitou a priestorom osobnejší vzťah, ktorý je základom pre udržateľnosť a rozširovanie projektových aktivít v budúcnosti.

Projekt „Kino v bazéne“ získal finančnú podporu z Nadácie Intenda v rámci 6. ročníka grantového programu Oživujeme verejný priestor.