Prepojenie umenia a vedy na festivale Tutti frutti

23.06.2014

Program site-specific festivalu Tutti frutti, ktorý prebieha počas celého júna v priestoroch  tržnice na Trnavskom mýte v Bratislave, rozšíri audiovizuálny experiment študentky Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU Kristíny Koronthályovej „MindVjing počas literárneho prednesu“. Projekcia počas vjingu je vytváraná prostredníctvom elektromagnetických vĺn snímaných EEG čelenkou na hlave čítajúceho autora. Zaznamenávanie výsledkov činnosti mozgu je naživo projektované do umeleckej podoby prostredníctvom vizualizácií. Projekt je diplomovou prácou mladej umelkyne, ktorá sa zaoberá výskumom činnosti fungovania mozgu a jeho reakcií prostredníctvom elektromagnetických vĺn pri čítaní literárneho diela a má ambíciu posunúť hranice od klasického vjingu smerom k novému a progresívnemu. Vizualizácie budú vznikať k básňam experimentálnej poézie Erika Šimšíka a projekcia bude podporená hudobnou zložkou od Petra Szalaya a Mateja Havránka. Performance, ktorá spája súčasné digitálne technológie s klasickým literárnym prejavom, výtvarným prejavom a medicínskymi poznatkami, sa uskutoční v piatok 27.6.2014 o 19:30.


Aj  Festival Tutti frutti, ktorý sa koná  v symbióze s každodenným životom tržnice, je výstupom diplomovej práce. Autorom projektu je Adam Novota, študent Katedry Intermédií a Multimédií VŠVU, ktorý spolu s ďalšími mladými umelcami a aktivistami vytvoril priestor pre dočasné umelecké, aktivistické alebo iné intervencie zamerané na testovanie participatívnych a kolaboratívnych princípov vo verejnom priestore tržnice. Viac ako 40 umelcov, aktivistov, organizácií a jednotlivcov sprostredkuje súčasné umenie a kultúru vo všetkých podobách a žánroch návštevníkom tržnice, teda aj tým, ktorí nie sú bežnými návštevníkmi galérií. Festival je tiež platfomou na iniciovanie diskusie ohľadom osudu samotnej budovy tržnice, ktorej budúce fungovanie je otázne, keďže jedným z jeho cieľov je tiež upozorniť na iné možnosti využitia verejného priestoru a pokúsiť sa podporiť komunitné myslenie u dlhoročných návštevníkov tržnice. Program festivalu nájdete TU.


Projekty „MindVjing počas literárneho prednesu“ a  „Tutti frutti: festival súčasného umenia a kultúry“ získali finančnú podporu z Nadácie Intenda v rámci 6. ročníka grantového programu Podporujeme súčasné umenie.